Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VII sesja Rady Powiatu w Sierpcu

VII sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 13 maja (poniedziałek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się VII sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr VI.2019 z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 26 marca 2019 roku
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia przewodniczących Klubów.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej sesji.
 6. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018 r.
 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasta Sierpc.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu załatwienia skargi.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Kopczyński

image_pdfimage_print
Skip to content