Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

VI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

W dniu 26 marca 2015r. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad Nr V.2015 z dnia 26 lutego 2015 roku.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/ – /
Jan Rzeszotarski

image_pdfimage_print
Skip to content