Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VI sesja Rady Powiatu w Sierpcu

VI sesja Rady Powiatu w Sierpcu

Wczoraj 26 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się VI sesja Rady Powiatu w Sierpcu.

W trakcie sesji Radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały w sprawach:
• ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą”.
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
• uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.
• P uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2018 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
• Pw sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.
• w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
• uchwały zmieniającej w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

Radni zapoznali się także, ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018”.

image_pdfimage_print
Skip to content