Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

VI Sesja Rady Powiatu w Sierpcu

26 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się VI Sesja Rady Powiatu.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.
Podjęto Uchwały: 

  1. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2014 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
  2. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku oddanej w trwały zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Sierpcu.
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2015-2033.
  4. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok.
  5. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
image_pdfimage_print
Skip to content