Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VI Powiatowo-Gminne Dożynki w Szczutowie

VI Powiatowo-Gminne Dożynki w Szczutowie

W niedzielę 4 września br. w Szczutowie odbyły się VI Dożynki Powiatowo-Gminne.

Rolnicy ze wszystkich gmin świętowali dziękując za tegoroczne plony. Zaszczytną funkcję Starosty i Starościny tegorocznych Dożynek przyjęli na siebie Pani Beata Cielicka oraz Pan Grzegorz Słabkowski.

Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu barwnego korowodu dożynkowego, który prowadziła Parafialna Orkiestra Dęta ze Szczutowa pod batutą Konrada Mazurowskiego. Uczestnicy Dożynek ruszyli spod Kościoła pw. Św. Marii Magdaleny w Szczutowie do hali miejscowego Gimnazjum, gdzie została odprawiona msza święta dziękczynna w intencji rolników.

Mszę Świętą koncelebrowali ksiądz dziekan Andrzej Więckowski, ks. kanonik Marian Orzechowski oraz ks. Grzegorz Żabik.   Homilię wygłosił ks. Marian Orzechowski proboszcz parafii św. Marii Magdaleny w Szczutowie, który  wielokrotnie podkreślił trud rolników oraz wyrazili wdzięczność za ich poświęcenie, którego efektem jest chleb na naszych stołach.

Po nabożeństwie uczestnicy Dożynek wspólnie uczestniczyli w obrzędzie przekazania chleba Panu Staroście Sierpeckiemu Janowi Laskowskiemu oraz Wójtowi Gminy Szczutowo Panu Andrzejowi Twardowskiemu.  Starostowie Dożynek wraz z Władzami Samorządu dokonali podziału chleba wśród zaproszonych gości, a dziewczęta i chłopcy w pięknych strojach ludowych dzieliły chleb wśród wszystkich uczestników Dożynek.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski oraz Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Pilarski przywitali gości, którzy spotkali się w Szczutowie na wspólnym celebrowaniu VI Dożynek Powiatowo Gminnych: Pana Piotra Zgorzelskiego Posła na Sejm RP, Pana Waldemara Olejniczaka Posła na Sejm RP, Panią Marlenę Mazurską Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku, Dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasza Kominka, przedstawicieli ościennych powiatów Starostę Rypińskiego Zbigniewa Zgórzyńskiego, radnych powiatowych oraz radnych gmin wraz z przewodniczącymi, Wójtów Sierpeckich Gmin, przedstawicieli podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, przedstawicieli kół i organizacji rolniczych, organizacji pozarządowych i społecznych, dyrektorów szkół i szefów instytucji Powiatu Sierpeckiego oraz przedstawicieli mediów wraz z osobami, które wsparły organizację dzisiejszej uroczystości, a przede wszystkim Rolników.

Gospodarze VI Dożynek Powiatowo Gminnych Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz Wójt Gminy Szczutowo Andrzej Twardowski złożyli wyrazy szacunku i uznania dla efektów ciężkiej pracy, jaką jest praca Rolnika. Podkreślili, że Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku, w którym z szacunkiem i uznaniem myślimy o polskich Rolnikach, którym zawdzięczamy, że na naszych stołach nie brakuje najważniejszego symbolu Dożynek – chleba. Podczas swojego przemówienia Starosta podkreślił, że sześć lat zarządzania powiatem pokazały, że dzięki wspólnemu działaniu samorządów powiatowego i gminnych jesteśmy wstanie zdziałać wiele – do tej pory udało nam się wykonać i zmodernizować ponad 83 km dróg, ponad 12 km ciągów pieszych oraz 4 obiekty mostowe na łączną kwotę 35 769 280,41 zł w tym pozyskane środki zewnętrzne 15 423 737,85 zł. W tym roku rozpoczniemy kompleksową przebudowę dwóch mostów ( w Kisielewie i Gołocinie) na to zadanie udało się pozyskać dotację w kwocie 2 mln 862. 544 zł. Zmodernizujemy ok. 19 326 mb dróg. – w tym o nawierzchni bitumicznej 15 426 mb, 3900 mb – nawierzchni z tłucznia. Zostaną wykonane również pobocza z kostki brukowej ok. 1 288 mb oraz ciągi piesze z kostki brukowej – 2 610 mb. – łączny koszt inwestycji drogowych wyniesie ok. 5 486, 910 zł. W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę pięciu odcinków dróg powiatowych w ramach nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna kwota inwestycji: 3 829 894,30 zł. Przytoczone powyżej inwestycje drogowe będą realizowane w latach 2017-2018. Nie zapominamy o naszych dzieciach i młodzieży – stawialiśmy i stawiamy na rozwój oświaty – w ubiegłej kadencji pozyskaliśmy środki unijne na edukację i rozwój powiatu w kwocie 2 613 669.46 zł. – i nadal pozyskujemy w tym roku na realizację pięciu projektów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych dla których Powiat Sierpecki jest organem prowadzącym pozyskaliśmy środki unijne na kwotę 2 mln 867. Pozyskaliśmy też środki unijne w kwocie 2 995 050,00 zł na projekt E-usługi – w ramach realizacji zostanie kompleksowo przeprowadzona informatyzacja Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jego jednostek organizacyjnych powiatu.

Następnie przemówili przybyli na uroczystość posłowie: Waldemar Olejniczak oraz Piotr Zgorzleski –  w swoich przemówieniach nawiązywali do niezwykle trudnych w tym roku warunków pogodowych, które przysporzyły rolnikom mnóstwo trosk. Podkreślili, że praca rolnika jest trudna i wyjątkowa, pomimo ogromnego rozwoju techniki i gospodarki, człowiek współczesny nadal, bowiem pozostaje w dużej mierze zależny od zjawisk świata natury, na które nie potrafi wpływać. Wszyscy zgromadzeni zgodnie życzyli Rolnikom, aby darzyło się w polu i zagrodzie oraz dopisywało zdrowie i pogoda.

Po okolicznościowych przemówieniach odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Szczutowie.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie wyróżnień dla naszych rodzimych Rolników czyli honorowego odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”, które jest przyznawane w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odznaczenia otrzymali:

 1. Pan Henryk Borniński – Rolnik z Gminy Mochowo

 2. Pan Zbigniew Smożewski – Rolnik z Gminy Mochowo

 3. Pani Mirosława Żurawska – Rolniczka z Gminy Sierpc

 1. Pan Marek Paradowski – Rolnik z Gminy Sierpc

 2. Pan Grzegorz Peszyński – Rolnik z Gminy Sierpc

 3. Pan Roman Szczytniewski – Rolnik z Gminy Szczutowo

 1. Pan Jan Łapkiewicz – Rolnik z Gminy Szczutowo

 2. Pan Wojciech Duszyński – Rolnika z Gminy Szczutowo

 3. Pan Ryszard Cielicki – Rolnik z Gminy Szczutowo

 4. Pan Marek Bieńkowski – Rolnik z Gminy Szczutowo

 5. Pan Grzegorz Grzelak- Rolnik z Gminy Zawidz

 6. Pan Witold Czarnecki – Rolnik z Gminy Zawidz

Zgodnie z tradycją zapoczątkowaną podczas I Dożynek Powiatowych, podczas tegorocznych również uhonorowano rolników z najbliższego otoczenia, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. W związku z tym już po raz dziewiąty zostały wręczone wyróżnienia w Konkursie Rolnik Roku 2016 – Agricola Sierpcensis Terrae Filius. Wyróżnienia w konkursie przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Starosta Sierpecki Jan Laskowski. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Oto wyróżnieni w konkursie:

– kategorii Rolnik Roku zostali:

 1. Pan Stanisław Rycharski – ROLNIK ROKU GMINY GOZDOWO
 2. Pan Grzegorz Tarka – ROLNIK ROKU GMINY MOCHOWO
 3. Pan Piotr Szatkowski – ROLNIK ROKU GMINY ROŚCISZEWO
 4. Pan Tomasz Dudkiewicz – ROLNIK ROKU GMINY SIERPC
 5. Pan Grzegorz Jakub Maciejewski – ROLNIK ROKU GMINY ZAWIDZ

W kategorii Młody Rolnik nominowano 6 rolników:

1. Pana Rafała Lewandowskiego – nominowany przez Wójta Gminy Gozdowo

2. Pana Krzysztofa Inoch- nominowany przez Wójta Gminy Mochowo

3. Pana Dariusza Nadrowskiego – nominowany przez Wójta Gminy Mochowo

4. Pana Daniela Podczaski – nominowany przez Wójta Gminy Rościszewo

5. Pana Michała Asztemborskiego – nominowany przez Wójta Gminy Sierpc

6. Pana Grzegorza Słabkowskiego – nominowany przez Wójta Gminy Szczutowo

Zwycięzcom w tej kategorii został: Pan Grzegorz Słabkowski

Ostatnią kategorią w Konkursie Agricola 2016 jest Najlepszy Sołtys. Zwycięzcą w kategorii została: Pani Lilla Bigorajska – Sołtys wsi Blinno – gmina Szczutowo

Ważnym elementem uroczystości było wręczenie wyróżnień i nagród w konkursie Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy pt. „Ekologia w rolnictwie”. Do konkursu zgłoszono czternaście wieńców. Najpiękniejszym wieńcem okazał się wieniec z Bonisławia gm. Gozdowo. Drugie miejsce zajął wieniec ze Szczutowa, trzecie zaś zajął wieniec ze wsi Susk gm. Sierpc. Wręczono również 4 wyróżnienia dla Bendorzyna gm. Mochowo, Młotkowa gm. Zawidz, Rękawczyna gm. Gozdowo i Grodkowa Zawisze gm. Sierpc. Pozostali wykonawcy biorący udział w konkursie otrzymali dyplom pamiątkowy i kosz słodyczy.

Następnie Władze KRUS w osobie Pana Józefa Rękawieckiego Kierownika KRUS w Sierpcu i Pana Jana Laskowskiego wręczyli wyróżnienia i nagrody w konkursie „Bezpiecznie na Wsi – Niebezpieczne atrakcje w wakacje”.

Przedostatnim punktem uroczystości dożynkowych było podsumowanie oraz wręczenie podziękowań i upominków 16 artystom z terenu powiatu sierpeckiego i płockiego, którzy brali udział w I Powiatowo-Gminnym Plenerze Malarskim. Plener miał na celu nie tylko popularyzację pięknego regionu i utrwalania go w twórczości plastycznej, ale miał być przede wszystkim próbą integracji i zainteresowania środowiska lokalnego pracą twórcza.

Kontynuacją części artystycznej był występ Parafialnej Orkiestry Dętej ze Szczutowa oraz zabawa taneczna do późnych godzin wieczornych.

Patronat Medialny: Tygodnik Płocki oraz Kurier Sierpecki.

Szczególne podziękowania składamy sponsorom, którzy materialnie i finansowo wsparli tę uroczystość:

1. Panu Lechowi Stasiakowi – Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Melbud w Sierpcu.

2. Panu Grzegorzowi Włodarskiemu oraz Adamowi Kucińskiemu – Właścicielom Firmy MEGA w Sierpcu.

3. Panu Piotrowi Truszczyńskiemu – Dyrektorowi Banku Pekao S.A. w Sierpcu.

4. Panu Wojciechowi Lipińskiemu i Adamowi Lipińskiemu – Właścicielom Firmy Transport-Spedycja Lipińscy w Sierpcu.

5. Pani Annie Rólkiewicz – Koordynatorowi ds. Administracyjnych w Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Sierpcu.

6. Panu Stanisławowi Kaczorowskiemu – Właścicielowi Firmy „RUSTIKAL” w Sierpcu.

7. Panu Waldemarowi Młynarczykowi – Dyrektorowi Banku Pekao BP w Sierpcu.

8. Panu Grzegorzowi Gańko – Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu.

9. Państwu Lilli i Mirosławowi Nadrowskim – Właścicielom Masarni Staropolska Strzecha w Sierpcu.

10. Panu Janowi Rejs Właścicielowi Firmy „REJS” Sp. z o.o. w Rypinie.
11. Firmie „ENERGO” Węgiel Hurt-Detal w Bielsku Podlaskim.
12. Panu Bogdanowi Manelskiemu Właścicielowi Firmy Tartak – Urszulewo.
13. Pani Anecie Musiałowskiej Kierownikowi Stacji Złota Kropla w Dąbkowej Parowej.
14. Panu Łukaszowi Żbikowskiemu Właścicielowi Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Żbikowscy w Skrwilnie.

15.Państwu Bożenie i Janowie Kuźniewskim Właścicielom Restauracji „Przystań” w Szczutowie.

image_pdfimage_print
Skip to content