Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

VI Konkurs Wiedzy o Powiecie Sierpeckim

VI Konkurs Wiedzy o Powiecie Sierpeckim

5 czerwca w Zespole Szkół nr 1 odbył się VII Konkurs Wiedzy o Powiecie Sierpeckim – fotorelacja

W murach sierpeckiego „Mechanika” po raz kolejny rywalizowano o miano najlepszej drużyny w powiecie.

5 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu spotkały się 23 dwuosobowe drużyny, aby przystąpić do konkursu sprawdzającego wiedzę na temat naszej „małej” ojczyzny. Warunkiem zakwalifikowania zespołu reprezentującego daną szkołę do konkursu wiedzy o powiecie sierpeckim było przysłanie pracy plastycznej promującej ciekawy zakątek powiatu.

Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy o powiecie sierpeckim – zapoznanie z historią i dniem dzisiejszym powiatu, rozwijanie wiedzy na temat walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych naszego powiatu, kształtowanie poczucia własnej tożsamości, budzenie szacunku i odpowiedzialności za swoją małą ojczyznę, więzi z regionem, ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej poprzez rozwój tożsamości regionalnej oraz integrowanie społeczności szkolnych.

Do rywalizacji przystąpili uczniowie szkół podstawowych nr 2 i 3 z Sierpca oraz Lelic, Gozdowa, Gójska, Szczutowa, Bledzewa, Sudrag. Gimnazjalistów reprezentowali uczniowie z Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu. Wśród uczestników szkół ponadgimnazjalnych znaleźli się uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 i nr 2, LO w Sierpcu, LO im. Biskupa Wetmańskiego, Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu.

Oficjalnego otwarcia konkursu dokonał dyrektor szkoły Piotr Tyndorf, który powitał zaproszonych gości, uczestników konkursu oraz ich opiekunów. Wiedzę uczniów, którzy współzawodniczyli w dwóch kategoriach – szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych oceniało jury w składzie: pan Wojciech Rychter – Wicestarosta Sierpecki, pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, pan Michał Weber – dyrektor Pracowni Dziejów Dokumentacji Miasta Sierpc oraz dyrektor szkoły pan Piotr Tyndorf.

Młodzieży, która wykazała się ogromną wiedzą na temat swojego regionu, posiadają duże wiadomości z geografii, historii, przyrody, zabytków i tradycji Ziemi Sierpeckiej, pogratulował i wręczył nagrody pan Jan Laskowski Starosta Sierpecki.

Wyniki w kategorii uczniów szkół podstawowych:

I miejsce – Maciej Kiełbasa i Artur Kikolski ze szkoły podstawowej im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Lelicach,

II miejsce – Martyna Gutfrańska i Dominika Kaczyńska ze szkoły podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Szczutowie,

III miejsceDominika Zdziarska i Emilia Dąbrowska ze szkoły podstawowej im. M. Konopnickiej w Gozdowie.

Wyniki w kategorii uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsceSandra Bogucka i Daria Słabkowska z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu,

II miejsce – Klaudia Ruszkowalska i Natalia Majerska z Zespołu Szkół Samorządowych LO w Zawidzu Kościelnym

III miejsceJakub Nowakowski i Jakub Ślusarczyk z Zespołu Szkół Samorządowych (Technikum) w Zawidzu Kościelnym.

Wśród nagrodzonych prac plastycznych znalazły się: praca Liwii Sulińskiej uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu przedstawiająca sąd rejonowy, praca Dominiki Zdziarskiej ze szkoły podstawowej im. M. Konopnickiej w Gozdowie oraz praca Kingi Chojnackiej i Kingi Nowakowskiej ze szkoły podstawowej im. Z. Padlewskiego w Bledzewie.

Organizacja tegorocznej edycji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu, Burmistrza Miasta Sierpc, Wójta Gminy Mochowo, Wójta Gminy Gozdowo, Wójta Gminy Sierpc zarząd Mega Sierpc sp. z o.o., p. Ireneusza Wielimborek – Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych WIEPOL, p. Lilly i Mirosława Nadratowskich – Masarnia „Staropolska Strzecha”.

Organizatorzy składają podziękowania opiekunom za wspaniałe przygotowanie swoich podopiecznych, a sponsorom za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji konkursu.

Zespół Szkół nr 1 w Sierpcu

 

image_pdfimage_print
Skip to content