Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

V posiedzenie Zarządu Powiatu Sierpeckiego

V posiedzenie Zarządu Powiatu Sierpeckiego

Wczoraj (20.12) pod przewodnictwem Mariusza Turalskiego – przewodniczącego zarządu odbyło się 5 posiedzenie Zarządu Powiatu Sierpeckiego.

Zarząd Powiatu (w składzie: Jarosław Ocicki – wicestarosta, Andrzej Cześnik, Sławomir Krystek, Kamil Różański) rozpatrzył i pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu Sierpeckiego w sprawie:

📝upoważnienia w 2019 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenie projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
📝 wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
📝 zmian w Statucie Powiatu Sierpeckiego.
📝 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
📝 zmian budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
📝 ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.
📝 Przyjęcia poprawki do Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
📝 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
📝 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

 

image_pdfimage_print
Skip to content