Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

UWAGA!!! Ważna informacja dot. programu „Aktywny samorząd”

UWAGA!!! Ważna informacja dot. programu „Aktywny samorząd”

Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

W 2015 roku, z uwagi na ograniczenia w finansowaniu ze środków PFRON wydatków inwestycyjnych, realizowanych będzie 7 z 11 zadań przewidzianych w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj. następujące formy wsparcia:

Moduł I:
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I – dnia 30 sierpnia 2015 r.
Modułu II:
– dnia 30 marca 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015),
– dnia 30 września 2015 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016).

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny Samorząd” można uzyskać w  PCPR, ul. Świętokrzyska 2a pok. 4, tel.: 24 275 76 60 e-mail pcpr.sierpc@wp.eu

image_pdfimage_print
Skip to content