Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uroczystość otwarcia hali sportowej i ślubowania klas policyjnych Zespołu Szkół nr 1

Uroczystość otwarcia hali sportowej i ślubowania klas policyjnych Zespołu Szkół nr 1

Tylko moc ciała i ducha wyznaczyć może granice zwycięstwa – te słowa Pierre’ a de Coubertin 1 kwietnia 2019 roku przyświecały uroczystości otwarcia hali sportowej i ślubowania klas policyjnych Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej pani Maria Koc, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Waldemar Olejniczak, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku pani Marlena Mazurska, z-ca dyrektora Delegatury w Płocku K. O. w Warszawie pani Agnieszka Zalech, dyrektor departamentu Energa – Operator pan Marek Paluszczak, Starosta Powiatu Sierpeckiego pan Mariusz Turalski, Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego pan Jarosław Ocicki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego pani Małgorzata Korpolinska, Radni Powiatu Sierpeckiego, Wicestarosta Mławski pan Zbigniew Markiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mława pan Zbigniew Pol, Przewodniczący Rady Powiatu Rypińskiego pan Krzysztof Cegłowski, Dziekan Dekanatu Sierpeckiego ks. Kanonik Tomasz Kadziński, przedstawiciele Rady Miasta Sierpca: Przewodniczący Rady Miasta pan Dariusz Malanowski i Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Waldemar Frydrychowicz, Wójtowie Powiatu Sierpeckiego, Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu mł. inspektor pan Mariusz Kryszkowski, Komendant Straży Miejskiej w Sierpcu pan Jarosław Krydziński, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, emerytowani nauczyciele wychowania fizycznego ZS nr 1: pan Wojciech Miążkiewicz, pan Piotr Nowakowski, młodzież, rodzice uczniów klas policyjnych, media, sponsorzy sierpeckiego sportu.

Uroczystość rozpoczęła się od ceremonii przecięcia wstęgi, jako symbolicznego oddania hali do użytku. Wśród przecinających wstęgę był też uczeń Zespołu Szkól nr 1 Sylwester Lisicki powołany do kadry narodowej juniorów w piłce ręcznej halowej.

Uroczystość otwarcia hali sportowej poprowadzili: Zuzanna Olendrzyńska i Mateusz Frej. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor ZS nr 1 pan Piotr Tyndorf, który aby ustrzec ćwiczących w tej hali od kontuzji oraz zapewnić im i całemu gronu pedagogicznemu przychylność losu poprosił księdza dziekana Tomasza Kadzińskiego o poświęcenie tego obiektu. Pan dyrektor przybliżył historią powstawania hali, wspomniał o dacie 29.11.2017 roku, kiedy to nastąpiło wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę hali sportowej. Wyraził też swoją radość z oddania do użytku obiektu sportowego tak potrzebnego społeczności Zespołu Szkól nr 1, ale też i mieszkańcom miasta oraz powiatu. Pan dyrektor w sposób chronologiczny podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania hali: radnym IV kadencji Rady Powiatu panu Janowi Laskowskiemu – staroście, panu Markowi Gąsiorowskiemu – wicestaroście, członkom Zarządowi, panu posłowi Waldemarowi Olejniczakowi, Ministerstwu Sportu i Turystyki z panem ministrem Witoldem Bańką, starostom panu Mariuszowi Turalskiemu i Jarosławowi Ocickiemu, panu skarbnikowi Krzysztofowi Sobieckiemu, firmie Budomex pana Dariusza Rzeszotarkiego, projektantowi panu Jarosławowi Dołkowskiemu, inspektorowi nadzoru budowlanego panu Andrzejowi Oszalowi.

Kolejny głos zabrał pan starosta Mariusz Turalski, który stwierdził że wybudowanie hali dla „ Mechanika”, było jednym z jego najważniejszych założeń i planów. Wspomniał też, że Zespół Szkół nr 1 to szkoła, w której uczy się najwięcej uczniów w powiecie, dlatego ta hala jest niezwykle potrzeba dla młodzieży, ale też społeczności lokalnej.

Wiele ciepłych słów padło z ust Wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej pani Marii Koc, która wyraziła swoje zadowolenie z powodu powstania tak pięknego obiektu, wspomniała też o zaangażowaniu w pozyskiwaniu środków na budowę hali przez pana posła Waldemara Olejniczaka.

Następnie głos zabrali przedstawiciele Rady Miasta, Wójtowie Gmin, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy oprócz życzeń, przekazali upominki na ręce pana dyrektora Piotra Tyndorfa.

Na uroczystości zostały też wręczone nagrody finansowe dla uczniów, którzy zwyciężyli w szkolnym konkursie „Zaprojektuj swoją szkołę”, polegającym na zagospodarowaniu przestrzeni między szkoła a halą sportową. Pierwsze miejsce otrzymały – Natalia Kałużna (III TB) i Paulina Jaskulska (III TB), wyróżnienie wręczono – Kindze Szymańskiej ( II TB) i Mateuszowi Banachowi (II TB).

Następnie wszyscy mogli powrócić do historii budowania hali, dzięki prezentacji multimedialnej w wykonaniu pana Jacka Tybuszewskiego.

Miłym akcentem pierwszej części uroczystości były dwa pokazy akrobatyczne w wykonaniu uczniów, przygotowanych pod kierunkiem pana Mariusza Żmijewskiego.

Drugą część uroczystości poprowadził pan Andrzej Tylus, który w tym roku przygotowywał klasy policyjne do ślubowania. Na halę wmaszerowali czwórkami uczniowie klas policyjnych. Dowódcy klasy drugiej i trzeciej zgłosili dyrektorowi gotowość do awansu, zaś dowódca klasy pierwszej gotowość do ślubowania. Ceremonia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu państwowego. Ponownie głos zabrał pan dyrektor Piotr Tyndorf, który skierował swoje słowa do zaproszonych gości, młodych kadetów, ale także ich rodziców. Wspomniał, że klasa pierwsza składa ślubowanie na nowej hali sportowej. Wyraził też swoje zadowolenie, że z roku na rok powiększają się szeregi klas o profilu policyjnym.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie klas pierwszych, rotę ślubowania odczytał pan Andrzej Tylus. Na sztandar szkoły ślubowali uczniowie klasy I LOP: Julia Brdak i Jakub Kosek. Był to niezwykle wzruszający moment dla samych kadetów, ale też ich rodziców i opiekunów. Wszyscy goście z ogromnym podziwem i zainteresowaniem obserwowali młodych kadetów. Zwieńczeniem uroczystości były awanse klas drugich i trzecich, otrzymanie przez wyróżniających się uczniów tytułów wzorowego kadeta. Awansu dokonali pan dyrektor Piotr Tyndorf i Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu mł. inspektor pan Mariusz Kryszkowski.

Na zakończenie uroczystości pan dyrektor Piotr Tyndorf podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił gości na poczęstunek do sali gimnastycznej.

Uroczystość przygotowali: p. Iwona Bielicka, p. Anna Chmielewicz, p. Anna Krymka, p. Ewelina Ogińska, p. Barbara Pikulska, p. Jacek Tybuszewski, p. Andrzej Tylus, p. Mariusz Żmijewski.

Zespół Szkół nr 1

image_pdfimage_print
Skip to content