Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Ligowie imienia „Powstańców Styczniowych”

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Ligowie imienia „Powstańców Styczniowych”

27 kwietnia 2015 r.  odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Ligowie imienia „Powstańców Styczniowych” i przekazania sztandaru.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Ligowie. W świątyni zgromadzili się honorowi goście: Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik,  Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski, Wicestarosta Sierpecki – Juliusz Gorzkoś, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Marcin Błaszczyk, Wójt Gminy Mochowo – Zbigniew Tomaszewski, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Michał Twardy,radni powiatu sierpeckiego, radni i sołtysi gminy Mochowo, dyrekcja gminnych jednostek oświatowych, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i mieszkańcy.

          Mszę Świętą celebrowali: ksiądz kanonik Andrzej Zembrzuski- proboszcz parafii Ligowo, ks. Grzegorz Mierzejewski- proboszcz parafii Mochowo oraz  ojciec Dobromił Godzik- gwardian klasztoru, kustosz Sanktuarium N.M.P. Skępskiej.

W pierwszej kolejności powitała przybyłych gości i zabrała głos Dyrektor Szkoły Maria Kierzkowska.

Aktu nadania szkole imienia dokonał Wójt Gminy Zbigniew Tomaszewski. Odczytał on Uchwałę Rady Gminy Mochowo, następnie przekazał akt Dyrektor szkoły.

 Następnie miała miejsce ceremonia wbijania w drzewiec sztandaru pamiątkowych gwoździ przez fundatorów i honorowych gości. Jako pierwszy dokonał tego Marszałek Województwa  Mazowieckiego Adam Struzik. Podziękował on za zaproszenie, pogratulował społeczności szkolnej wyboru patrona. Marszałek nawiązał do wydarzeń Powstania Styczniowego i ruchów wyzwoleńczych. Po swoim wystąpieniu Marszałek na ręce Dyrektora przekazał dwa albumy o powstaniu styczniowym.

Dyrektor Maria Kierzkowska przejęła sztandar od rodziców i wręczyła uczniom ze słowami: „ Przekazuję ten sztandar w wasze ręce, nich ten sztandar będzie dla Was tym, co jest najlepsze, co jest ludzkie, co jest godne naśladowania. Należy on do tych symboli narodowych, które w trudnych dla Ojczyzny chwilach były hartem ducha i wolą zwycięstwa. Strzeżcie jego honoru i godnie mu służcie”. Uczniowie z dumą dokonali prezentacji sztandaru, przyrzekli go strzec, otaczać czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem, i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły, którzy swoimi występami uświetnili tę uroczystość.

informacja: www.mochowo.pl

 

image_pdfimage_print
Skip to content