Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym

Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym

16 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru oraz nadania imienia Jana Pawła II. W uroczystości brali udział: Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Mariusz Turalski – Starosta Sierpecki, Jarosław Ocicki – Wicestarosta Sierpecki, Małgorzata Korpolińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Sierpeckiego, Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc, Kamil Różański – Członek Zarządu Powiatu Sierpeckiego, Andrzej Kanigowski – Przewodniczący Rady Gminy Sierpc, Radni Gminy Sierpc, zaproszeni księża na czele z Księdzem Kanonikiem Tomaszem Kadzińskim – Dziekanem Dekanatu Sierpeckiego i Księdzem Adamem Zaborowskim – Proboszczem Parafii Borkowo, przedstawiciele związków zawodowych i pracowników oświaty, Prezesi i Przedstawiciele lokalnych OSP, liczni Sponsorzy tablicy pamiątkowej, emerytowani Pracownicy szkoły, Sołtysi wsi, Społeczność szkolna oraz Absolwenci.
Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się mszą świętą, podczas której ks. Adam Zaborowski poświęcił sztandar szkoły. Podniosłym wydarzeniem było również wprowadzenie do kościoła relikwii św. Jana Pawła II. Po mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz całej społeczności szkolnej wraz z zaproszonymi gośćmi do budynku szkoły. Po wprowadzeniu sztandarów i zajęciu miejsc głos zabrała Dyrektor szkoły – Maria Trzcińska, która w imieniu organizatorów uroczystości: Wójta Gminy Sierpc i społeczności Szkoły w Borkowie Kościelnym powitała zebranych, wyrażając ogromną radość z przybycia tak licznych przyjaciół placówki. Uzasadniając wybór Jana Pawła II na patrona szkoły, zaakcentowała, jak ważną postacią jest on dla całej społeczności szkolnej. Przytaczając słowa Jana Pawła II: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali, Pani Dyrektor podkreśliła, że są i będą one drogowskazem nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli pracujących w szkole w Borkowie. Kolejnym, bardzo podniosłym punktem uroczystości, było nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru. Akt Nadania Imienia na ręce Dyrektora Szkoły wręczył Wójt Gminy Sierpc – Krzysztof Korpoliński, zaś treść Uchwały odczytał przewodniczący Rady Gminy Sierpc – Andrzej Kanigowski. Kolejnym punktem uroczystości było symboliczne umocowanie gwoździ na drzewcu sztandaru przez honorowych patronów nadania imienia szkole. Następnie sztandar, ufundowany przez Radę Gminy Sierpc, został uroczyście przekazany najpierw w ręce Wójta Gminy Sierpc, następnie Dyrektor szkoły, która przekazała go uczniom. Po prezentacji sztandaru nastąpiło ślubowanie uczniów na sztandar. Przedstawiciele klas z dumą i przejęciem wysłuchali uroczystego aktu ślubowania, potwierdzając odczytane słowa gromkim: ślubujemy. Po tej uroczystej chwili przyszedł czas na wystąpienia zaproszonych gości i symboliczne wbijanie gwoździ na pamiątkowym tablo przez fundatorów sztandaru szkoły i tablicy pamiątkowej. Przedostatnim punktem uroczystości był przejmujący moment odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej na holu szkolnym. Po tym wydarzeniu zebrani obejrzeli wzruszający montaż słowno – muzyczny poświęcony sylwetce Jana Pawła II w wykonaniu uczniów szkoły. Został on przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Korpolińskiej, Moniki Łyczkowskiej, Anity Marlęgi i Marii Sobolewskiej. Na koniec Dyrektor szkoły jeszcze raz podziękowała wszystkim za tak liczne zaszczycenie swoją obecnością i zaprosiła na papieskie kremówki.
Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Borkowie Kościelnym przeszła do historii. Zapisała się ona w pamięci i sercach obecnych jako wyjątkowy czas. Podczas tego dnia licznie zebrani uczestnicy byli nie tylko świadkami podniosłej chwili nadania imienia szkole i przekazania sztandaru, ale mogli oni kolejny raz wspomnieć postać wielkiego Polaka, dla którego być było ważniejsze niż mieć, którego nauczanie inspiruje i będzie inspirować kolejne pokolenia.

SP Borkowo Kościelne

image_pdfimage_print
Skip to content