Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w LO Sierpc

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w LO Sierpc

27 kwietnia 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbyła się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły uczniom klas trzecich.

W uroczystości uczestniczyli również: pani Katarzyna Majewska – Zastępca Dyrektora Płockiej Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, pani Teresa Domagalska – Prezes Oddziału Powiatowego ZNP, pan Józef Mróz – Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Był to dzień wyjątkowy zarówno dla absolwentów, jak i ich wychowawców, nauczycieli, rodziców – czas refleksji, podsumowań.

Pani dyrektor Ewa Jancewicz gratulowała absolwentom ich dojrzałości, życzyła wiary we własne siły i umiejętności, mądrego wykorzystania wiedzy w dorosłym życiu, wielu sukcesów, odkrywania pasji i realizowania marzeń, radości z życia i oczywiście powodzenia na egzaminie maturalnym. Podziękowała abiturientom za to, że starali się traktować pobyt w naszej szkole nie tylko jako przepustkę do egzaminu maturalnego i na wyższe studia, ale wykorzystali Liceum jako miejsce do pozytywnego działania.

Po uroczystym złożeniu przez absolwentów ślubowania i pożegnaniu się ze sztandarem szkoły, pani dyrektor Ewa Jancewicz wręczyła Nagrody Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, listy pochwalne dla uczniów, listy gratulacyjne dla rodziców, nagrody książkowe za ukończenie szkoły z wyróżnieniem oraz szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Ponadto zostały wręczone medale za osiągnięcia sportowe oraz nagrody za zaangażowanie w różne przedsięwzięcia realizowane w naszym Liceum.

Nagrodę Starosty Sierpeckiego otrzymał: Cezary Kowalski.

Nagrody Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego – przyznawane od roku szkolnego 2016/2017 – otrzymali:

Najlepszy Matematyk 2018 – Cezary Igor Drozd, Jan Domański

Najlepszy Humanista 2018 – Cezary Kowalski, Piotr Wojda

Najlepszy Przyrodnik 2018 – Monika Rudzińska.

Listy pochwalne – decyzją Rady Pedagogicznej – otrzymali:

z klasy III a: Kinga Bartkowska, Paulina Bartoszewska, Jan Domański, Kinga Dominika Kamińska;

z klasy III b: Cezary Kowalski, Kacper Pufelski;

z klasy III c: Monika Rudzińska;

z klasy III d: Zuzanna Dołasińska, Katarzyna Woźniak, Marta Watkowska.

Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne: Alina Bartkowska, Aneta i Jacek Bartoszewscy, Agnieszka i Krzysztof Domańscy, Krystyna i Roman Kamińscy, Grażyna i Krzysztof Kowalscy, Dorota i Tomasz Pufelscy, Aleksandra i Mirosław Rudzińscy, Katarzyna i Krzysztof Dołasińscy, Grażyna i Roman Woźniakowie, Agnieszka i Dariusz Watkowscy.

Następnie pani dyrektor Ewa Jancewicz wraz wychowawcami klas trzecich: Martą Zaleską, Małgorzatą Chalicką, Jolantą Wiśniewską, Krystyną Witkowską, Anną Jankowską, wręczyła uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe za ukończenie szkoły z wyróżnieniem (średnia ocen powyżej 4,75 oraz wzorowe lub bardzo dobre zachowanie):

klasa III a: Kinga Bartkowska – 5,22; Kinga Dominika Kamińska – 5,17; Paulina Bartoszewska – 5,11; Jan Domański – 5,06; Magdalena Dołasińska – 4,94; Nina Jachowicz – 4,94; Adrianna Kędzierska – 4,83; Monika Gabrychowicz – 4,78; Gabriela Jankowska – 4,78; Małgorzata Aleksandra Ozimkiewicz – 4,78;

klasa III b: Cezary Kowalski – 5,22; Kacper Pufelski – 5,00; Paulina Kossowska – 4,94; Bartosz Mazurowski – 4,94; Wiktor Pikulski – 4,94; Piotr Wojda – 4,94; Radosław Motyka – 4,83; Magdalena Kowalska – 4,78; Marta Lasek – 4,78; Bartłomiej Meller – 4,78;

klasa III c: Monika Rudzińska – 5,0; Maja Peszyńska – 4,83; Aleksandra Peszyńska – 4,83; Paulina Mórawska – 4,83; Aleksandra Sławińska – 4,83; Ewa Wiśniewska – 4,83; Damian Lewandowski – 4,78; Aleksandra Łasińska – 4,78; Jakub Olszewski – 4,78;

klasa III d: Zuzanna Dołasińska – 5,11; Katarzyna Woźniak – 5,11; Marta Watkowska – 5,00; Karol Machulski – 4,94; Marcelina Balcerowska – 4,82; Joanna Szychułda – 4,77; Marta Twardowska – 4,77.

Potem zostały wręczone nagrody książkowe za:

– udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, konkursach recytatorskich otrzymali: Cezary Igor Drozd, Małgorzata Ozimkiewicz, Monika Rudzińska, Tomasz Topolewski, Cezary Kowalski, Maciej Jabłoński, Piotr Wojda, Paulina Kossowska, Kacper Pufelski, Bartosz Mazurowski, Radosław Motyka, Bartłomiej Meller, Marta Lasek, Wiktor Pikulski, Aleksandra Sławińska, Jan Domański, Paulina Bartoszewska;

– działalność w Szkolnym Kole PCK otrzymali: Przemysław Banasiak, Julia Góralska, Maciej Jabłoński, Marta Lasek, Monika Lewandowska, Paulina Mórawska, Bartłomiej Radkowski, Magdalena Regulińska, Aleksandra Sławińska, Ewa Wiśniewska;

– działalność w Samorządzie Uczniowskim: Tomasz Topolewski oraz na rzecz szkoły: Piotr Korytowski;

– udział w projekcie „Szlachetna paczka”: Ewelina Dąbrowska, Maja Peszyńska, Tomasz Topolewski.

Nagrodę honorowego darczyńcy biblioteki szkolnej odebrała Maja Lewandowska.

Medale za godne reprezentowanie szkoły w latach 2015-2018 otrzymali: Paulina Bartoszewska, Patrycja Czajkowska, Magdalena Dołasińska, Nina Jachowicz, Małgorzata Ozimkiewicz, Dawid Mocki, Daria Dudek, Karolina Kaszewska, Magdalena Konczalska, Marta Lasek, Dominik Cielicki, Mateusza Hoffman, Przemysław Banasiak, Piotr Jędrzejewski, Cezary Kowalski, Bartosz Mazurowski, Radosław Motyka, Adam Staniszewski, Paweł Szatkowski, Marcelina Balcerowska, Joanna Szychułda, Marta Watkowska, Karol Machulski, Jarosław Gadowski, Edyta Kołodziejska, Maja Peszyńska, Aleksandra Peszyńska, Sebastian Kuskowski, Kinga Rozworska, Natalia Jóźwiak, Kacper Pufelski.

Medal „Mistrz pierwszej pomocy” odebrali: Julia Góralska, Marta Lasek, Bartłomiej Radkowski, Aleksandra Sławińska, Ewa Wiśniewska.

Wychowawcy klas trzecich wręczyli również swoje nagrody. Abiturki otrzymali: w klasie III a – Kinga Bartkowska, w klasie III b – Bartłomiej Meller, cała klasa III c (w imieniu klasy Abiturkę odebrała Maja Peszyńska – gospodarz klasy), w klasie III d – Jarosław Gadowski, Karol Machulski, Oskar Lewandowski. Abiturki dla najlepszych sportowców zostały przyznane: Edycie Kołodziejskiej i Jarosławowi Gadowskiemu.

Po wręczeniu nagród, medali, Abiturek nadszedł moment, kiedy poszczególni uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia liceum.

Na zakończenie uroczystości pani dyrektor Ewa Jancewicz podziękowała rodzicom za życzliwość, współpracę i zaangażowanie w życie naszego Liceum, a w szczególności za pomoc w realizacji zadań organizacyjnych i wychowawczych. Indywidualne podziękowania otrzymali: Konrad Jurak, Ewa i Krzysztof Korytowscy, Beata Radkowska, Anna Motyka, Grażyna Kowalska, Justyna Balcerowska, Bożena Krzemińska, Renata Lewandowska, Katarzyna Szymańska.

Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów. Może po latach z „łezką w oku” wspomną tych, którzy tu zostali: nauczycieli i wychowawców, pracowników szkoły, młodszych kolegów i młodsze koleżanki. W Liceum zrodziły się bowiem wielkie odkrycia swoich zainteresowań, talentów i pasji, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. To, co do niedawna było obce i nieznane – stawało się zrozumiałe, przyjazne i bliskie.

LO Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content