Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uroczyste Ślubowanie Klasy Strażackiej Liceum Ogólnokształcącego Ekonomika

Uroczyste Ślubowanie Klasy Strażackiej Liceum Ogólnokształcącego Ekonomika

Dnia 17.02.2015r. w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu odbyła się uroczystość Ślubowania Klasy Strażackiej Liceum Ogólnokształcącego.

W tym szczególnym wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście: ksiądz kanonik Andrzej Więckowski – Dziekan Dekanatu Sierpeckiego, p. Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, p. Juliusz Gorzkoś – Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego, p. Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc, p. Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc,
starszy brygadier mgr inż. Józef Chmielewski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, druh Paweł Gutkowski – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie, druh Jacek Wewiórowski – Prezes Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie, druh Wiesław Lubiński – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie, druh Edward Wielgócki -Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszynie wraz z orkiestrą, p. Jolanta Okraszewska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców przy ZS nr 2, przedstawiciele lokalnych mediów, Rada Pedagogiczna, rodzice uczniów klasy I LO. W uroczystości brała również udział klasa II LOS.
Uroczystość rozpoczęła musztra pod przewodnictwem st. kpt. mgr Wojciecha Adama Witkowskiego. Pani dyrektor Magdalena Peda serdecznie przywitała zgromadzonych gości i uczniów klasy strażackiej.
Pan Starosta, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Prezes Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie, Ksiądz Kanonik wygłosili krótkie przemówienia, w których życzyli uczniom klasy strażackiej owocnej nauki, wytrwałości w zdobywaniu swoich pasji i satysfakcji z wyboru tego kierunku.
Pani dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu skierowała do uczniów słowa: „Obserwuję, jak z dumą nosicie swoje mundury, które są symbolem waszej przynależności do elitarnej grupy ludzi gotowych do największych poświęceń w imię niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Cieszy mnie widok młodej, ambitnej i odważnej młodzieży, która z pełną świadomością podjęła trudny życiowy wybór służby ojczyźnie i potrzebującym pomocy. Tacy jak Wy, są na wagę złota, do takich jak Wy należy wspaniała przyszłość. Nie zmarnujecie szansy, jaką daje Wam ta szkoła. Podejmujcie każdego dnia trud nauki, aby w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę w sytuacjach, które mogą wymagać od Was opanowania niezbędnych umiejętności. Wierzę, że pokonacie wszystkie przeszkody i dacie mi powody do dumy. Życzę wszystkiego dobrego.”
W imieniu rodziców klasy wystąpiła pani Bronisława Walter, która wyraziła zadowolenie z nauki uczniów w Zespole Szkół nr 2 „ Jako rodzice cieszymy się, że jesteście częścią tej niezwykłej szkolnej rodziny i budujecie jej wyjątkowy trwały filar. Serca przepełnia radość, że nasze dzieci mogą godnie reprezentować Zespół Szkół nr 2 i budować swoją przyszłość na tradycji tej szkoły. Bycie rodzicem młodego człowieka gotowego do ofiarności i poświęceń to marzenie chyba każdej matki i każdego ojca. Jesteśmy szczęśliwi, że stajecie się odpowiedzialnymi Polakami, którzy być może w przyszłości wybiorą zawód wymagający, ale jakże piękny i szlachetny.”
Punktem kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie klasy o profilu strażackim. Do ślubowania zostali wyznaczeni uczniowie: Oleksa Kamil, Pomorska Weronika, Tyburski Marcin, Wiśniewski Kamil. Rotę ślubowania odczytała wychowawczyni klasy p. Marta Mańkowska.
Po ślubowaniu nastąpiło wręczenie legitymacji członkowskich Młodzieżowej drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie przez opiekunów Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziembakowie w asyście Starosty Powiatu Sierpeckiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, Wójta Gminy Sierpc.Uroczystość zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleszynie. Do uroczystego ślubowania i musztry młodzież została przygotowana przez p. Marcina Rokickiego i p. Wojciecha Witkowskiego.
Po części oficjalnej wszyscy zebrani udali się na słodki poczęstunek.
Uroczystość ślubowania była dla uczniów klasy strażackiej niezwykle ważnym i podniosłym wydarzeniem. Przyszli strażacy zgodnie podkreślają, że mundur to duma, ale też zobowiązanie, do podjęcia którego chcą się jak najlepiej przygotować w czasie nauki w Ekonomiku.
ZS nr 2 w Sierpcu
Galeria wiadomości
image_pdfimage_print
Skip to content