Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Uczniowie Ekonomika korzystają ze środków unijnych”

„Uczniowie Ekonomika korzystają ze środków unijnych”

W czerwcu 2016 r.  nauczycielki przedmiotów zawodowych ZS nr 2 w Sierpcu poinformowały uczniów o możliwości uczestnictwa w projekcie unijnym „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.

Wywołało to duże zainteresowanie wśród uczniów, ale możliwości uzyskania stypendium były znacznie mniejsze niż w poprzednim roku szkolnym.

Jednym z kryteriów była wysoka średnia z przedmiotów zawodowych oraz posiadanie tytułu finalisty olimpiad ogólnopolskich. Wnioski złożyło wiele osób, ale tylko nam udało się zakwalifikować do projektu i otrzymać na jego realizację ponad cztery tysiące złotych.

Na początku wraz z opiekunkami opracowałyśmy indywidualny plan rozwoju zawodowego. Postanowiłyśmy poszerzyć swoją wiedzę w zakresie:

– pozyskiwania kredytów długoterminowych;

– ściągalności zobowiązań podatkowych w gminie Sierpc;

– organizacji imprez;

– wykorzystania języka angielskiego w biznesie.

Przez cały okres trwania projektu pogłębiałyśmy wiedzę z wybranego obszaru. Uczestniczyłyśmy w kursach internetowych z zakresu rachunkowości i finansów, w kursie językowym, w wykładach na uczelni wyższej oraz uczyłyśmy się indywidualnie.

Niektóre działania w ramach projektu wymagały ścisłej współpracy między nami. Jej efektem było zorganizowanie I Powiatowego Turnieju Wiedzy Ekonomicznej dla gimnazjalistów. Naszym zadaniem było:

– zamieszczenie informacji na stronie szkoły;

– opracowanie regulaminu konkursu;

– przygotowanie pytań konkursowych;

– przeprowadzenie konkursu;

– przygotowanie dyplomów i podziękowań.

Do realizacji naszych zadań wykorzystywałyśmy pomoce dydaktyczne i materiały zakupione dzięki środkom finansowym otrzymanym w ramach stypendium.

Każda z nas wykonała projekt edukacyjny na wybrany temat:

– „Jaki wpływ miała ściągalność podatków i opłat lokalnych w Gminie Sierpc w latach 2012-2016 na wykonanie budżetu?”;

– „Czy wiedza z zakresu marketingu i finansów zdobyta w technikum pozwala w profesjonalny sposób zorganizować imprezę masową?”;

– „Czy korzystniej zaciągnąć kredyt w złotówkach czy w walucie obcej?”.

Nasze prace dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsnr2sierpc.edu.pl.

Uczestnictwo w projekcie zwiększyło naszą motywację do zdobywania wiedzy i samorozwoju, podniosło naszą samoocenę oraz zwiększyło nasze aspiracje zawodowe i osobiste. Mamy nadzieję, że wzrosła też nasza pozycja na rynku pracy.

We wszystkich działaniach wspierały nas i pomagały nam nasze opiekunki stażu: pani Elżbieta Popis – Zelmańska oraz pani Małgorzata Piasecka, za co jesteśmy Im bardzo wdzięczne i składamy serdeczne podziękowania.

Dotychczas nie zdawałyśmy sobie sprawy jak dużą rolę dla ucznia odgrywa wsparcie ze środków unijnych. Dzięki niemu może on rozwijać własne zainteresowania, poszerzać wiedzę i kompetencje oraz pozyskać nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Polecamy wszystkim korzystanie z funduszy unijnych.

Uczennice Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

Patrycja Radka

Sylwia Schodowska

Klaudia Zimerman


image_pdfimage_print
Skip to content