Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Szkolna Debata pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. – w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu

Szkolna Debata pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. – w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu

W środę 6 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu, w ramach kampanii profilaktycznej pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie i Komendanta Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, odbyła się Debata młodzieży pod hasłem: „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”.

Celem spotkania było zwiększenie poziomu wiedzy wśród uczniów dotyczących zagrożeń, jakie związane są z narkotykami i dopalaczami, jak również kształtowanie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat negatywnego wpływu środków odurzających, na funkcjonowanie organizmu człowieka oraz skutkach prawnych z tym związanych.
W debacie uczestniczyli eksperci: Jolanta Węglarz – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu, Jacek Kowalski – Ratownik Medyczny z SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oddział w Sierpcu oraz MŁ. ASP. Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – Krzysztof Dobrzeniecki.

Uczennice Zespołu Szkół nr 2 przywitały gości, dyrekcję, nauczycieli oraz wszystkich uczestników debaty – a wśród nich przede wszystkim uczniów naszej szkoły. Zanim głos zabrali specjaliści, Ewelina Gołębiewska i Weronika Przybylska, które poprowadziły Debatę nawiązywały do poruszanej tematyki, wprowadzając tym samym wszystkich uczestników spotkania do głębokiej refleksji dotyczącej poruszanego tematu. W trakcie debaty nasi goście przedstawili aspekty prawne stosowania i zażywania narkotyków, zmiany osobowości uczniów na skutek użycia substancji zaburzających i zwiększyli świadomość młodzieży na zagrożenia i skutki jakie niesie za sobą uzależnienie.

Uczestnicy mieli ponadto możliwość nie tylko wysłuchać ekspertów, ale także zadawali pytania dotyczące uzależnień, tym samym aktywnie uczestnicząc w dyskusji. Na koniec spotkania głos zabrała Pani Dyrektor Magdalena Peda, która zwróciła się do uczniów, by podczas wakacji szczególnie zwrócili uwagę na swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Zbliżają się wakacje, dla większości uczniów, to okres radości, wolności od obowiązków i wyjazdów z rówieśnikami. Wiele młodych osób nastawionych jest na zawieranie nowych znajomości i nowe doznania. Jednak w czasie wolnym nie należy zapominać o podejmowaniu mądrych decyzji i korzystaniu z bezpiecznych sposobów spędzania wolnego czasu. Uczulała młodzież, by podczas wypoczynku letniego nie zapomnieli o tematyce poruszanej podczas debaty i nie dali się wciągnąć w narkotykową pułapkę.

Zorganizowana debata, nie była pierwszym działaniem profilaktycznym podjętym w naszej szkole, w ramach wspomnianej wyżej kampanii. To wynik wcześniejszych kroków poczynionych przez dyrekcję, pedagoga i psychologa szkolnego, dzięki którym skorzystała cała szkolna społeczność: uczniowie, rodzice i nauczyciele. Wszystko to po to, by uczulić na bardzo poważny problem, jakim są w dzisiejszych czasach NARKOTYKI!!! Bądźmy ostrożni.

image_pdfimage_print
Skip to content