Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Szkolenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

Szkolenie LGD „Sierpeckie Partnerstwo”

W dniu 21 czerwca 2016 roku odbyło się szkolenie wewnętrzne dla członków Rady, Zarządu i pracowników Biura Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”.

Celem szkolenia było zapoznanie się z istotnymi kwestiami oraz planowanymi działaniami LGD związanymi z nową Lokalną Strategią Rozwoju. Szkolenie miało charakter informacyjny i obejmowało następujące zagadnienia:

  • Aktualne akty prawne odnoszące się do Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność – na poziomie regionalnym, krajowym i wspólnotowym;
  • Zobowiązania wynikające z umowy ramowej podpisanej w dniu 17 maja 2016 roku;
  • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2022 – cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu;
  • Budżet LSR w powiązaniu z celami;
  • Zapoznanie z kryteriami wyboru operacji w ramach LSR.

LGD Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content