Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Szkoła nowych możliwości

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt Nr POKL. 09.02.00-14-069/14 pn. „Szkoła nowych możliwości” realizowany w partnerstwie z Ecorys Polska Sp. z o.o.

Wartość projektu: 1 175 960,00 zł
Projekt zakłada wsparcie uczniów dwóch szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Zespół Szkół Nr 1 i Zespół Szkół Nr 2 ze szczególnym naciskiem na kompetencje kluczowe przedmiotów przyrodniczych i informatycznych, podniesienie poziomu kształcenia, wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.

Projektem zostało objętych 120 uczniów ZS Nr 1 i ZS Nr 2 po 60 w każdej ze szkół.

Okres realizacji projektu od 01.07.2014 r. do 31.08.2015 r.

Projekt zakłada wyposażenie w ZS Nr 1 pracowni zajęć praktycznych badań laboratoryjnych, z której będą korzystać uczniowie kierunków związanych z ochroną środowiska, biologią i geografią oraz wyposażenie w ZS Nr 2 pracowni zajęć praktycznych grafiki komputerowej, z której będą korzystać uczniowie kształcący się w kierunkach związanych z informatyką, grafiką komputerową, obsługą turystyczną, ekonomią oraz spedycją.

Koordynator Projektu: Ewa Dzielnicka, tel. 22 339 45 04

 

image_pdfimage_print
Skip to content