Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Szkoła Kluczowych Kompetencji”

bez tytułu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nazwa projektu: „Szkoła Kluczowych Kompetencji”

Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-3876/15-00

Wartość projektu: 418 050,30 zł

Beneficjent: Powiat Sierpecki

Okres realizacji projektu: 1.08.2016 r. – 30.06.2018 r.

 

         Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 140 uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu poprzez objęcie ich ofertą zajęć dodatkowych w okresie od września 2016 r. do czerwca 2018 r. Realizacji tego służyć bedą 4 zadania:

1) Podniesienie kompetencji nauczycieli

2) Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne pracowni geograficznej, chemicznej oraz biologicznej

3) Organizacja zajęć z informatyki i zajęć wyrównawczych matematyczno-fizycznych metodą eksperymentu dla uczniów Technikum ZS Nr 1

4) Organizacja zajęć z informatyki i zajęć wyrównawczych – blok matematyczno-przyrodniczy metodą eksperymentu dla uczniów Liceum ZS Nr 1

 

image_pdfimage_print
Skip to content