Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Sprawozdanie Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Sprawozdanie Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych za 2016 rok.

Uchwałą Zarządu Powiatu w Sierpcu zostałem powołany Powiatowym Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2015 – 2019. W tej samej kadencji decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego zostałem członkiem Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Od 15 lat działam na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych. Jako Honorowy Prezes Sierpeckiego Stowarzyszenia „Szansa na Życie” byłem inicjatorem powołania Wolontariatu, który swoją działalnością objął cały powiat sierpecki pomagając osobom chorym, niepełnosprawnym i rodzinom potrzebującym.

W roku 2016 zainicjowałem zorganizowanie zbiórkę charytatywnej „Mały Wolontariat z pomocą dla swoich chorych przyjaciół” dla Sierpeckiego SPZOZ, której efektem był zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego za kwotę 12 tysięcy złotych. Zaangażowałem się w pozyskiwanie sprzętów ortopedycznych i rehabilitacyjnych, które przekazałem nieodpłatnie:

– rower trójkołowy dla mieszkańców DPS w Szczutowie,

– wózek elektryczny produkcji norweskiej dla ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, który jest

mu niezbędny do przemieszczania się po szkole,

– wózek specjalistyczny dla 6 – letniej mieszkanki gminy Szczutowo,

– dwa wózki specjalistyczne dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mocarzewie.

Pozyskałem dla 8-letniej mieszkanki gminy Mochowo pompę insulinową o wartości powyżej 15 tys. złotych, a dla oddziału rehabilitacyjnego w SP ZOZ w Sierpcu podnośnik o udźwigu 150 kg do przewożenia chorych.

Udało mi się zorganizować dla 25 osób obóz rehabilitacyjno -usprawniający w Ciechocinku. Organizowałem też dla osób niepełnosprawnych wyjazdy na zawody sportowe.

Koordynowałem na terenie powiatu sierpeckiego zbiórkę żywności organizowaną przez Bank Żywności w Płocku. Żywność została przekazana najbardziej potrzebującym rodzinom.

Dzięki mojemu wielkiemu zaangażowaniu udaje mi się również pozyskiwać meble, odzież, które trafiają do osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Współpracuję z samorządami powiatu sierpeckiego, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi z powiatu, województwa i kraju. Owocem tej współpracy jest nieodpłatny wyjazd wielu osób niepełnosprawnych na turnusy rehabilitacyjne.

W każdą środę jako Pełnomocnik pełnię dyżur w siedzibie PCPR w Sierpcu.

Jeśli na terenie powiatu sierpeckiego pojawiają się problemy lub jest potrzeba niesienia pomocy innym to wówczas wykorzystuję swój prywatny samochód. Swoją funkcję pełnię społecznie i wszystkie koszty ponoszę sam, nie korzystam ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Większość moich inicjatyw i działań jest znana Zarządowi i Radzie Powiatu.

Praca na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy daje mi dużą satysfakcję, bo mogę dać im wiarę, że nie są sami.

Wojciech Rychter

Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

image_pdfimage_print
Skip to content