Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim

Spotkanie z Wicewojewodą Mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim

Na zaproszenie Wicewojewody Mazowieckiego Pana Sylwestra Dąbrowskiego w gmachu Urzędu Wojewódzkiego doszło do spotkania ze Starostami Powiatu Sierpeckiego. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki przedstawili Panu Wicewojewodzie Mazowieckiemu najważniejsze, aktualne zagadnienia związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego w Sierpcu w obszarach – pomocy społecznej, rynku pracy i bezrobocia, inwestycji drogowych oraz służby zdrowia. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił plany rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie oraz zainteresowanie (na ten cel) środkami finansowymi z ,,Funduszu Wojewody Mazowieckiego’’. Starosta Sierpecki poruszył również kwestię finansowania ,,Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia’’ i ewentualnego wsparcia środkami z Funduszu Pracy. Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki poruszył wątek problemu służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem tematów badań diagnostycznych pacjentów i potrzeby zakupu tomografu komputerowego dla SPZZOZ w Sierpcu. Wicestarosta Sierpecki podziękował Panu Wicewojewodzie Mazowieckiemu za dofinansowanie w kwocie 1 298 614,00 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 3772 ul. Świętokrzyska w Sierpcu, na którą to inwestycję mieszkańcy Sierpca i powiatu czekali bardzo długo. ,,Bardzo dziękujemy Panu Wicewojewodzie Mazowieckiemu za to, że znalazł czas i przyjął naszą delegację. Jesteśmy wdzięczni za wielkie zainteresowanie Pana Wicewojewody Mazowieckiego problemami powiatu sierpeckiego’’ – podsumował Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki.

image_pdfimage_print
Skip to content