Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie z Ministrem Zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim

Spotkanie z Ministrem Zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim

Mieszkańcy powiatu sierpeckiego mieli kolejną okazję spotkać się z Ministrem Zdrowia prof. Łukaszem Szumowskim, który w zeszłym tygodniu podpisał umowę na dofinansowanie wymiany ambulansu w sierpeckiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. W spotkaniu oprócz Ministra wzięli udział: Poseł RP Waldemar Olejniczak, Starosta Sierpecki Mariusz Turalski, Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki, kierownik płockiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marlena Mazurska, członek Zarządu Powiatu Kamil Różański, radny powiatu Zbigniew Kopczyński oraz mieszkańcy powiatu sierpeckiego.

Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski opowiedział o strategii odpowiedzialnego rozwoju państwa nie tylko w sferze służby zdrowia, infrastruktury, ale i oświaty. Zaznaczył, że obecnie państwo proponuje ,,realne i skuteczne rozwiązania dla społeczeństwa’’. Ponadto Minister poinformował o pozytywnej decyzji Premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie otrzymania przez szpital w Sierpcu dofinansowania na zakup tomografu komputerowego. Następnie Poseł RP Waldemar Olejniczak podkreślił, że najważniejszą rolę w rozwoju m.in. służby zdrowia odgrywa samorząd, gdyż to od niego muszą wychodzić inicjatywy w tym zakresie. Poseł RP Waldemar Olejniczak pochwalił Starostów za ich dynamikę i pracowitość. – ,,Wszystkie te inicjatywy wymagają nakładu czasu, zaczynając od wniosków i projektów, które muszą wychodzić od samorządu. Realizacja zadań oraz zmierzanie do celu musi odbywać się w sposób synchronizowany i prawny przy współpracy wielu osób’’. – powiedział Poseł RP Waldemar Olejniczak.

Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki odniósł się do stanu faktycznego w SPZZOZ Sierpc. Mówił o pozyskanych środkach w kwocie ponad 9 mln zł oraz o otrzymanych darowiznach w postaci sprzętu medycznego z Fundacji WOŚP. Dzięki przychylności władz udało się doprowadzić do zmniejszenia kar umownych, które zostały nałożone w wyniku negatywnie zakwalifikowanych i rozliczonych świadczeń zabiegowych w sierpeckim szpitalu. Wicestarosta podsumował okres dziesięciu miesięcy nowego Zarządu Powiatu i pochwalił się pozyskaną kwotą prawie 26 mln złotych na inwestycje w drogownictwie, służbie zdrowia, oświacie, sprawach społecznych i walce z bezrobociem. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski wyraził ogromną radość z faktu otrzymania dofinansowania na zakup tomografu komputerowego dla sierpeckiego szpitala. Starosta przypomniał również, iż razem z Wicestarostą realizują konsekwentnie to co zapowiedzieli w V kadencji, czyli przywracanie świetlic, zwiększanie środków na organizacje pozarządowe, poprawę sytuacji w oświacie oraz wzrost wynagrodzeń dla najmniej zarabiających, które stały się już faktem w jednostkach samorządowych podległych Starostwu Powiatowemu. Kierownik płockiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marlena Mazurska odniosła się do nierówności społecznych, które są niwelowane przez rząd. Jak podkreśliła, tomograf komputerowy w SPZZOZ Sierpc jest dużym osiągnięciem powiatu sierpeckiego i jego władz.

Podczas spotkania zainteresowani mieszkańcy powiatu sierpeckiego chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i zadawali pytania.

image_pdfimage_print
Skip to content