Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie poświęcone budowie obwodnicy m. Sierpc

Spotkanie poświęcone budowie obwodnicy m. Sierpc

3 lipca br. w Starostwie odbyło się spotkanie poświęcone budowie obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560/ Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej – od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, Starosta Sierpecki – Jan Laskowski, Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski, Wicestarosta – Juliusz Gorzkoś, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu – Marcin Błaszczyk, Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego – Michał Twardy, Mirosław Kaczmarek – Dyrektor Rejonu Drogowego MZD Gostynin a także Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca i Krzysztof Korpoliński – Wójt Gminy Sierpc.
Podczas spotkania ustalono, że Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich zabezpieczy w WPF na lata 2018-2022 środki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację zadania pn. „Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej nr 560 do drogi krajowej nr 10” z wykorzystaniem środków z RPO WM. Burmistrz Miasta Sierpca – Jarosław Perzyński zobowiązał się do przekazania materiałów, które zostały do tej pory wykonane przez Miasto w ramach obowiązującego porozumienia z MZDW, celem wykorzystania ich przez MZDW jako materiałów wyjściowych do przetargu na dokumentację techniczną. Jednocześnie poinformował, że Miasto Sierpc podejmie i przekaże Uchwałę Rady Miasta, która pozwoli przekazać nieodpłatnie grunty będące własnością Miasta Sierpc na rzecz województwa mazowieckiego, pod budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 560 a także, że Miasto Sierpc zadośćuczyni roszczeniom związanym z przejściem nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej 560 przez tereny ogródków działkowych.
Dyrektor Rejonu Drogowego MZD Gostynin z – Mirosław Kaczmarek zapewnił nas, że MZDW ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 560 – do końca 2015 roku oraz zagwarantował możliwość późniejszego włączenia drogi gminnej – ul Witosa w obydwu kierunkach w nowy przebieg drogi wojewódzkiej 560.
Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik poinformował zebranych, że Województwo Mazowieckie pokryje pozostałą część roszczeń finansowych dotyczących wykupów gruntów dla nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 560 wynikających z decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

image_pdfimage_print
Skip to content