Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie Noworoczne Samorządowców z Powiatu Sierpeckiego

Spotkanie Noworoczne Samorządowców z Powiatu Sierpeckiego

2 lutego br. w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyło się coroczne spotkanie noworoczne Samorządowców Powiatu Sierpeckiego.

Około 300 osób wzięło udział w Spotkaniu Noworocznym przygotowanym przez Starostę Sierpeckiego, Burmistrza Miasta Sierpca oraz Wójtów Powiatu Sierpeckiego. Uroczystość odbyło się 2 lutego br. Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Poseł -Waldemar Olejniczka, Poseł-Piotr Zgorzelski Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Przedstawiciele Samorządów z terenu powiatu sierpeckiego, Radni Powiatu Sierpeckiego, Radni Miejscy i Gminni, Szefowie jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, Dyrektorzy placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, organizacji pozarządowych i społecznych oraz przedstawiciele mediów.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy tanecznie. W noworoczny nastrój wprowadzili nas Kinga Gutowska i Krystian Telesiewicz – tancerze ze szkoły ArtDance Sierpc, któryrz wystąpili w pokazie tańców latyno-amerykańskich w choreografii Adriana Kowalskiego. Nastepnie Zaproszonych na spotkanie gości przywitał Starosta Jan Laskowski oraz Burmsitrz Miasta Sierpc Jarosław Perzyński, po czym głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Jan Rzeszotarski. W swoim wystąpieniu wymienił najważniejsze inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane w 2017 roku. Podkreślił także, że dorobek ostatnich lat wskazuje, że samorząd powiatowy potrafił rozsądnie i w sposób zrównoważony dzielić budżet oraz działał aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje. Dzięki środkom unijnym oraz dobrej współpracy i zaangażowaniu finansowym poszczególnych samorządów gminnych udało się zrealizować wiele zadań. Życzył również wszystkim sierpczanom oraz mieszkańcom powiatu sierpeckiego dobra, wspaniałego roku, aby nie zabrakło nam zdrowia, wytrwałości i determinacji w realizacji zamierzonych planów. Życzę też, tej zwykłej, ale bardzo ważnej ludzkiej życzliwości i zrozumienia. Miejmy nadzieję, że ten rok będzie pomyślny dla wszystkich, zmiany będą zmianami na lepsze, że będziemy sobie wzajem pomagać i wspólnie budować naszą małą ojczyznę, że będziemy z niej dumni i będziemy dbać, aby żyło się w niej godnie i w poszanowaniu Po przemówieniu Przewodniczącego głos zabrali zaproszeni goście.

Następnie prowadzący spotkanie zaprosił zebranych do wysłuchania kolęd i pastorałek wykonaniu Chóru Canto działającego przy Szkole Podstawowej w Rościszewie pod kierownictwem Pani Renaty Domańskiej.

Kolejnym punktem programu było wręczenie odznaczenia „Zasłużony dla Powiatu”. Rada Powiatu Sierpeckiego na wniosek Starosty Sierpeckiego postanowiła przyznać Tytuł za zasługi położone na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Sierpeckiego trzem osobom: Panu Sławomirowi Malanowskiemu Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia LZS w Sierpcu oraz Panu Jakubowi Grodzickiemu Prezesowi TKKF „Kubuś” Sierpc.

Pan Sławomir Malanowski urodził się w Sierpcu w 1948 roku. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu i odbyciu zasadniczej służby wojskowej podjął pracę w Powiatowym Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Sierpcu, gdzie pracował do 1975 roku. Po likwidacji powiatów został przeniesiony do Urzędu Gminy w Gozdowie. W roku 1987 podjął pracę w Wojewódzkim Zrzeszeniu LZS w Płocku, a następnie w Radzie Związków Sportowych w Płocku do czasu przejścia na emeryturę. Od najmłodszym lat związany ze sportem reprezentował LO w Sierpcu i Ludowe Zespoły Sportowe w grach zespołowych i lekkoatletyce. W związku z osiągniętymi wynikami otrzymał propozycję pracy na funkcję sekretarza wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Płocku. Był odpowiedzialny za całokształt sportu i rekreacji w środowisku wiejskim. Pan Sławomir jest organizatorem wielu imprez sportowych na terenie powiatu sierpeckiego. Z uwagi na odnoszone sukcesy zawodników powiatu sierpeckiego i zaangażowanie został powołany do Prezydium Mazowieckiego Zrzeszenia LZS w Warszawie a obecnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego. Był organizatorem wielu imprez wojewódzkich na terenie naszego powiatu. Wielu reprezentantów z powiatu sierpeckiego było powoływanych do reprezentacji województwa mazowieckiego i odnosili oni sukcesy na arenie krajowej. Należy nadmienić, że za działalność w piłce nożnej został powołany do Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Płocku, a także do wydziału piłkarstwa kobiecego przy Mazowieckim Okręgowym Związku Piłki Nożnej w Warszawie. Będąc działaczem LZS był jednocześnie zawodnikiem i działaczem Ogniska TKKKF „Kubuś” w Sierpcu gdzie pełnił funkcję Zastępcy Prezesa. Bierze udział w wielu turniejach brydża, a także gra w lidze.

Pan Jakub Grodzicki jest rodowitym sierpczaninem, absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wieloletnim animatorem sportu i rekreacji fizycznej w mieście i powiecie sierpeckim, Od 41 lat jest prezesem Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc. Jego praca zawodowa związana była przede wszystkim z oświatą. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym, Uzyskał II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie wychowania fizycznego, Był nauczycielem metodykiem w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Poza pracą zawodową od 1962 r. do chwili obecnej związany jest z Ogniskiem TKKF w Sierpcu, któremu w 1978 r. nadano imię „Kubuś”. Był członkiem Zarządu Głównego TKKF. Od 2003 r. jest sekretarzem Mazowieckiego TKKF w Warszawie. Jakub Grodzicki jest popularyzatorem rekreacji fizycznej, zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku. Corocznie dzięki jego zaangażowaniu organizowane są turnieje szachowe, warcabowe, brydżowe, tenisowe, festyny, biegi itp. Jego niespożyta energia i pomysłowość skłaniają wszystkich do coraz większego wysiłku. Swoją pasją zaraża coraz więcej osób. Propaguje nowe formy ruchu, jak nordic walking, przypomina te nieco zapomniane jak badminton, tenis czy narciarstwo biegowe. Jego ogromne zaangażowanie w społeczną pracę na rzecz innych, umiejętność pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć oraz niewyczerpane zasoby pomysłów zasługują na podziw. Od trzynastu lat prowadzi na terenie Sierpca Ośrodek Terapii Ruchowej dla Osób Trzeciego Wieku. Jakub Grodzicki nie tylko organizuje imprezy, ale i sam w nich bierze udział, dając tym samym dobry przykład młodym, którzy ze zdziwieniem często z nim jeszcze przegrywają, i starszym, którzy stwierdzają, że jednak można. Przełamał stereotyp pokutujący w naszym środowisku, że sport jest tylko dla szczupłych, młodych i zdrowych.

Przekazano również podziękowania dla Darczyńców Szpitala SPZZOZ w Sierpcu za dotychczasowe wsparcie i pomoc materialną i finansową.

Po tak miłym akcencie przed gośćmi wystąpiła Parafialana Orkiestra Dęta ze Szczutowa pod batutą Konrada Mazurowskiego. Na koniec spotkania wzniesiono toast noworoczny. Toast za pomyślność Ziemi Sierpeckiej w Nowym 2018 Roku wzniósł Wójt Gminy Mochowo – Zbigniew Tomaszewski  życząc wszystkim zebranym aby w naszych sercach zagościło uczucie satysfakcji i przekonanie, że wspólnie budujemy lepszą przyszłość wszystkim mieszkańcom powiatu sierpeckiego.

 

image_pdfimage_print
Skip to content