Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie Noworoczne Miasta Sierpc

Spotkanie Noworoczne Miasta Sierpc

27 stycznia br. Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej zaprosili na spotkanie noworoczne samorządowców, przedsiębiorców, działaczy organizacji pozarządowych, przedstawicieli placówek związanych z miastem. Władze Powiatu Sierpeckiego reprezentował Jan Rzeszotarski Przewodniczący Rady Powiatu. 

Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki.Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Stachurski i burmistrz Jarosław Perzyński dokonali oceny 2016 roku. Nowością było przedstawienie na ekranie kinowym prezentacji dotyczącej osiągnięć minionego okresu. Za priorytetową uznano budowę ulicy Narutowicza. Wspomniano także m.in. o rozbudowie Miejskiego Przedszkola nr 3, budowie skateparku, budowie i modernizacji wielu ulic i chodników oraz pozyskaniu nowych terenów pod inwestycje. Dochody miasta zwiększyły się w porównaniu z rokiem 2015 o ponad 15 mln złotych. Ok. 6 mln zł z tej sumy stanowiły dochody z programu 500+, a pozostałą kwotę udało się pozyskać m.in. z dotacji. Organizowano wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Osobny film poświęcono Sierpeckiemu Festiwalowi Smaków.
Podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do zmian, które zaszły w Sierpcu, którzy swoją pracą sprawili, że miasto stawało się piękniejsze.
Słowa uznania i gratulacje skierowali pod adresem władz miejskich posłowie Waldemar Olejniczak i Piotr Zgorzelski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzika, przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski.
Spotkanie noworoczne było doskonałą okazją do wręczenia tytułu Ambasadora Gospodarczego Miasta Sierpca Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu Export-Import Adam Lipiński. Adam Lipiński, dziękując za wyróżnienie, dedykował je wszystkim pracownikom firmy.
Specjalny program przygotowały grupy działające przy CKiSz. Zaśpiewała wokalistka Joanna Stachurska. Zatańczyła grupa tańca nowoczesnego Fresh, a miniprzedstawienie o emocjach młodej baletnicy przedstawiła Sierpecka Szkoła Tańca Art Dance.

tekst i foto: Extra Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content