Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2022

SPOTKANIE NOWOROCZNE 2022

Spotkanie noworoczne w powiecie sierpeckim

Ale wierzę, tak bardzo wierzę w nas. W Ciebie i w siebie, i w ten zwariowany czas” — piosenka Zbigniewa Wodeckiego rozpoczęła spotkanie noworoczne w powiecie sierpeckim, podczas którego dokonano podsumowań i podziękowano tym, którzy przyczynili się do poprawy jakości życia na naszej ziemi.

Współorganizatorem tegorocznego Spotkania Noworocznego był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Oficjalna część spotkania odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki. Starosta sierpecki Andrzej Cześnik oraz przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Przemysław Burzyński powitali zaproszonych gości, wśród których byli m.in. posłowie Waldemar Olejniczak i Arkadiusz Iwaniak, II mazowiecki kurator oświaty Krzysztof Wiśniewski, zastępca głównego inspektora ochrony roślin Tadeusz Łączyński, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Janusz Janiszewski, zastępca dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg Tomasz Dąbrowski, dyrektor Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Michał Górecki, dyrektor biura poselskiego Macieja Wąsika Stefan Pawłowski, starosta płoński Elżbieta Wiśniewska, wicestarosta płoński Krzysztof Wrzesiński, wicestarosta powiatu płockiego Iwona Sierocka, burmistrz Sierpca, wójtowie gmin z terenu powiatu sierpeckiego, radni powiatowi, miejscy, gminni, księża, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządowych, dyrektorów, kierownicy powiatowych, miejskich i gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele podmiotów gospodarczych, instytucji i zakładów pracy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i społecznych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Ponad 36 mln zł

Rok 2021 był rekordowym rokiem, jeśli chodzi o pozyskane środki przez Powiat Sierpecki. Z różnych źródeł: rządowych, samorządowych udało się pozyskać ponad 36,2 mln zł na inwestycje i rozwój. Została wybudowana bieżnia przy Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu, rozpoczęto budowę boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra H. Sucharskiego. Zakupiono budynek przy ul. Mikołaja Kopernika na potrzeby Starostwa Powiatowego.

Dokonano modernizacji odcinków dróg powiatowych: Piastowo-Bledzewo, Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo, Kisielewo-Dziembakowo-Gorzewo, Ligowo-Osiek, Giżyno-Tłubice-Słupia, Jeżewo-Młotkowo, Zawidz-Osiek-Włostybory, Gójsk-Agnieszkowo, Łukomie-Dziki Bór, Szczutowo-Dąbkowa-Szczechowo, Rościszewo-Jaworowo, Rościszewo-Łukomie, Bonisław-Gozdowo, Lelice-Rogienice, Grąbiec-Zawady Stara Wieś. Ponad milion złotych Powiat otrzymał na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Przebudowano most w Mieszczku, położono destrukt na drodze Mochowo-Rempin.

SPZZOZ w Sierpcu wzbogacił się o nowoczesny sprzęt, m.in. aparty do USG, sztuczną nerkę, respiratory, aparat RTG, ambulans. Uruchomiono nowe pracownie RTG i tomografii, przychodnię POZ w Białyszewie. Rozpoczęto inwestycje przy budowie pracowni rezonansu oraz izby przyjęć, parkingu.

Rok 2021 był trudnym rokiem ze względu na trwającą epidemię koronawirusa. Dzięki wsparciu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego powiat sierpecki mógł zapobiegać pandemii i radzić sobie z jej skutkami. Uruchomiono powiatową infolinię Stop COVID. W Sierpcu uruchomiono punkt szczepień powszechnych przeciw COVID-19. Została zorganizowana Gala Życia, podczas której podziękowano tym, którzy walczyli i pomagali podczas pandemii.

W minionym roku Powiat Sierpecki otrzymał Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji, a LO Certyfikat Edukacyjnej Doskonałości.

Wyróżnienia i podziękowania

Noworoczne spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień. Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” otrzymali dwaj byli dyrektorzy Mechanika Wiesław Andrzej Czarciński oraz Stanisław Lewandowski.

Przyznano również szczególne wyróżnienia. Statuetki „Sierpeckie Orły 2022” przyznano dla Macieja Wąsika — sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sylwestra Dąbrowskiego — wojewody mazowieckiego, Adama Struzika — marszałka województwa mazowieckiego, Piotra Zgorzelskiego — wicemarszałka Sejmu, Marka Martynowskiego — senatora, Waldemara Olejniczaka — posła na Sejm RP, Macieja Małeckiego — posła na Sejm RP, Michała Magdziarza — dyrektora generalnego Energa Operator, Tadeusza Łączyńskiego — głównego inspektora ochrony roślin, Tomasza Dąbrowskiego — zastępcy dyrektora ds. inwestycji Mazowieckiego Zarządu Dróg, Tomasza Kominka — dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku. Tytułem „Złoty Portfel 2022” wyróżniono Grzegorza Gańko — prezesa Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu, Joannę Żabkę — firma Anstar–Bud, Adama Lipińskiego — właściciela firmy P.U.H. „Export – Import” Adam Lipiński, Wojciecha Lipińskiego — właściciela firmy „Wojtrans”, Lillę Nadratowską i Mirosława Nadratowskiego — właścicieli Masarni Staropolska Strzecha, Adama Konieczkowskiego — firma Hollywood, Mariusza Zimnawoda — właściciela Firmy MTT Sp. z o.o., Jarosława Zimnawoda — właściciela Firmy MBT Sp. z o.o. , Piotra Woźniaka — przedstawiciela firmy Mega Sierpc, Michała Jankowskiego — dyrektora Browaru Kasztelan, Jolantę Górecką i Wojciecha Góreckiego – właścicieli Firmy Marter Sierpc, M i M P.H.U. Ewa i Remigiusz Mikuccy, Beatę Sołdańską i Pawła Sołdańskiego — właścicieli Firmy SOL-BET Sierpc. Było też wyróżnienie dla Stowarzyszenia Patriotyczno-Historycznego Ziemi Sierpeckiej „Pamięć i Prawda”, którego staraniem powstał pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, a w ubiegłym roku został zagospodarowany teren wokół obelisku.

Strażackie podziękowania

Starosta Andrzej Cześnik wraz z komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu st. bryg. mgr inż. Marcinem Strześniewskim oraz z prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Kamilem Różańskim podziękowali ministrowi Maciejowi Wąsikowi za zaangażowanie w sprawy strażaków.

— Gdyby nie bezinteresowna pomoc pana ministra i osobiste wsparcie, nie powstałaby I ustawa dotycząca OSP. Bardzo ważne jest to, że również dzięki panu ministrowi wynagrodzenie strażaków zawodowych jest coraz lepsze, a w przypadku ochotników wprowadzono dodatki emerytalne po 25 latach służby. To dzięki panu strażacy pozyskali większe środki na zakup sprzętów jakże niezbędnych do ratowania życia ludzkiego – powiedział starosta.

Razem można więcej

Starosta Andrzej Cześnik i wicestarosta Sławomir Olejniczak podziękowali radnym powiatowym za godne i rzetelne sprawowanie swojej funkcji, za pełną zaangażowania pracę i skuteczne działania dla poprawy jakości życia mieszkańców powiatu, konstruktywną i owocną współpracę w realizacji zadań publicznych oraz działalność społeczną.

Na koniec części oficjalnej starosta wraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszką Gorczycą opowiedzieli o rodzinach zastępczych, zachęcając do wsparcia tej formy pieczy zastępczej. Zbierano pieniądze, by pomóc takim rodzinom.

Podczas gali na scenie CKiSz zaprezentowała się grupa Elite Music w pokazach UV Show i Laser Show. Gromkie brawa należały się też duetowi wokalnemu z Ogniska Pracy Pozaszkolnej Igorowi Kalinowskiemu (nauczyciel) i Natalii Meller (wychowanka).

Opr. red. Ekstra Sierpc

image_pdfimage_print
Skip to content