Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Spotkanie Noworoczne 2020

Spotkanie Noworoczne 2020

W dniu 17 stycznia 2020 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne, którego gospodarzem był Starosta Sierpecki Mariusz Turalski. Pierwsza część uroczystości miała miejsce w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki, poprowadzona przez Jarosława Żmijewskiego. Zaproszonych na spotkanie gości przywitał Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu Przemysław Burzyński, wśród których byli m.in. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Poseł do Parlamentu Europejskiego Adam Bielan, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, Poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, Szef gabinetu politycznego Wicepremiera Jacka Sasina Ryszard Madziar, Ekspert biura Wojewody Mazowieckiego Michał Mierzwa, Dyrektor Generalny Płockiego Oddziału Grupy Energa Michał Magdziarz oraz Komendant Główny Polskiego Korpusu Pokoju Andrzej Malinowski. Następnie głos zabrał Starosta Mariusz Turalski, który za pomocą prezentacji multimedialnej podsumował pełny rok pracy Rady Powiatu VI kadencji.
– (…) Możemy powiedzieć, że był to okres wytężonej, ale i efektywnej pracy, której sprzyjała dobra atmosfera ze strony władzy rządowej, która mocno wspierała nasz powiatowy samorząd. Za największy pozytyw mijającego roku należy uznać szereg zrealizowanych inwestycji, które w znaczący sposób wpłynęły na rozwój infrastruktury powiatu. Realizacja wielu zadań nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne. Znacznie, bo aż do 67 mln zł powiększyliśmy Budżet Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok. Co ważne był to budżet zbilansowany i zrównoważony, który odpowiadał nie tylko na potrzeby teraźniejszości, ale też już przyszłym wyzwaniom i potencjalnym zagrożeniom. Warto zauważyć, iż budżet na rok 2020 sięgnie rekordowych 77 mln złotych. Biorąc pod uwagę rok 2019, jako Powiat pozyskaliśmy łącznie z zewnątrz kwotę 26 mln zł, z czego sporą część, bo prawie 17 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe, a ponad 9 mln zł na inwestycje i modernizację służby zdrowia. Nie zapomnieliśmy również o oświacie, która jest wielkim wyzwaniem dla wielu samorządów oraz o sprawach polityki społecznej i rynku pracy (…). – powiedział Starosta.
W dalszej części prezentacji Starosta Sierpecki Mariusz Turalski przedstawił zrealizowane inwestycje drogowe, oświatowe oraz związane ze służbą zdrowia. ,,Rok 2019 był przełomowy dla funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Był to rok wielkich zmian personalnych (w maju powołaliśmy nowego dyrektora, a w kolejnych miesiącach dokonaliśmy kilku trudnych, ale jak się później okazało celnych zmian kadrowych wśród personelu lekarskiego), które zaowocowały zwiększeniem jakości i szerszym rozwojem usług naszego szpitala’’.
Obecni na uroczystości goście mieli okazję usłyszeć również o sukcesach jednostek organizacyjnych powiatu sierpeckiego. Starosta Sierpecki Mariusz Turalski podziękował Wicestaroście Sierpeckiemu Jarosławowi Ocickiemu za wsparcie, zaangażowanie oraz rok owocnej współpracy. ,, Przyjaźń buduje się latami, a cementuje wspólnymi działaniami’’ – zaznaczył Starosta.
Po przemówieniu Starosty głos zabrali obecni na spotkaniu goście, którzy gratulowali zrealizowanych tak wielu inwestycji w powiecie sierpeckim.
Wzruszającym momentem uroczystości był niewątpliwie występ artystyczny pt. ,,Prościusieńko w niebo droga’’ w wykonaniu uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Scenariusz i reżyseria spektaklu – Marlena Bogucka oraz ks. Adam Kowalski. W stawce 12 teatrów zajęli 1 miejsce na 13 regionalnym przeglądzie Etiud Teatralnych – Płock 2019. Scenariusz, reżyseria – Marlena Bogucka, ks. Adam Kowalski
Noworoczne spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia podziękowań i wyróżnień. Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” otrzymali ks. kan. Włodzimierz Załęski, ks. Stanisław Jan Opolski oraz gen. Władysław Anders (pośmiertnie).
Przyznano również tytuły Przyjaciela i Super Przyjaciela Powiatu. Wyróżnienie to stanowi formę nagrody za całokształt działalności społecznej oraz za wybitne osiągnięcia, mające znaczący wpływ na rozwój powiatu. Statuetki ,,Przyjaciel Powiatu’’ odebrali Prezes Sądu Rejonowego w Sierpcu Ewa Jarzyńska, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska, Dyrektor Generalny Energa Michał Magdziarz oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki. Tytułem Super Przyjaciela Powiatu wyróżniono Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła.
Szczególne podziękowania trafiły również na ręce Wójta Gminy Sierpc Krzysztofa Korpolińskiego, Wójta Gminy Rościszewo Jana Sugajskiego, Wójta Gminy Gozdowo Dariusza Kalkowskiego, Wójta Gminy Mochowo Zbigniewa Tomaszewskiego, Wójta Gminy Zawidz Dariusza Franczaka, Wójta Gminy Szczutowo Andrzeja Twardowskiego oraz Burmistrza Miasta Sierpca Jarosława Perzyńskiego. Starostowie podziękowali samorządowcom za zaangażowanie w realizację wspólnie podejmowanych zadań oraz za okazywaną życzliwość.
Nie mogło zabraknąć wyróżnień, które zostały przyznane za współpracę i zasługi na rzecz powiatu sierpeckiego, a także reprezentowanie go na arenie krajowej i międzynarodowej. Takie podziękowania trafiły do Posła na Sejm RP Waldemara Olejniczaka, Druha OSP Rościszewo Damiana Nicała, Mistrzyni Europy Juniorów Andżeliki Płótnickiej oraz jej trenera Wojciecha Skorłutowskiego.
Na zakończenie części oficjalnej Starosta Sierpecki Mariusz Turalski wraz z Wicestarostą Sierpeckim Jarosławem Ocickim podziękowali wszystkim gościom za przybycie oraz zaprosili na poczęstunek do Domu Bankietowego Ambrozja.
Toast za współpracę, pomyślność i zgodę wzniósł Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki, Starosta Sierpecki Mariusz Turalski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Przemysław Burzyński. Niespodzianką na spotkaniu był koncert muzyczny zespołu ,,BOBI’’.

image_pdfimage_print
Skip to content