Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

„Skansen w Sierpcu po raz kolejny wyróżniony”

„Skansen w Sierpcu po raz kolejny wyróżniony”

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zostało po raz kolejny wyróżnione. W plebiscycie „Focus na Mazowieckie” skansen uznany został za jedno z najciekawszych przyrodniczo miejsc na Mazowszu. Doceniona został również działalność wydawnicza placówki. W XII edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” w kategorii „Najciekawsze wydawnictwo muzealne wydane lub współwydane przez placówkę muzealną” Muzeum przyznano III miejsce za wydanie publikacji pt. „Zbiór praw sądowych na mocy konstytucyi 1776 przez J.W. Andrzeja Zamoyskiego ex-kanclerza koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego, ułożony, y na Seym roku 1778 podany”.

W roku 2018 Samorząd Województwa Mazowieckiego obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji we współpracy z redakcją magazynu „Focus” zorganizował plebiscyt „Focus na Mazowieckie”. Celem konkursu było wyłonienie 20 najciekawszych lokalizacji na mapie Województwa Mazowieckiego. Konkurs trwał do 29 czerwca 2018r., zaś lista laureatów ogłoszona została 6 sierpnia.

Czytelnicy magazynu głosować mogli w 5 kategoriach: „Nauka i technologia”, „Kultura i sztuka”, „Historia”, „Przyroda” i kategorii otwartej, w której wskazywali swoje ulubione cele wycieczek na Mazowszu. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu nominowane zostało jako jedno z najciekawszych przyrodniczo miejsc regionu. Komisja wyłaniająca nominowanych tak argumentowała swój wybór: „skansen (…) po prostu nas oczarował. Wyglądał jak sielska bajka. Na ponad 50 hektarach zgromadzono około 80 obiektów architektury. Są to głównie zagrody chłopskie, gdzie wnętrza budynków wyposażone są zgodnie z pełnioną funkcją (np. dom sołtysa, młynarza, krawcowej)”. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną, poprzez aplikację dostępną na stronie Focus.pl. Dzięki zaangażowaniu czytelników skansen zajął drugie miejsce zaraz za ZOO w Płocku z wynikiem 23,25% głosów. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie wyróżnień dla laureatów nastąpiło 17 września podczas posiedzenia XII Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego „20 NAJ turystyki na Mazowszu”. To wielkie wyróżnienie i najlepsze świadectwo tego jak goście muzeum wysoko cenią pracę oraz zaangażowanie pracowników skansenu włożone w popularyzację kultury ludowej oraz dziedzictwa Mazowsza.

Konkurs „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” organizowany jest od roku 2006 z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Od wielu lat cieszy się on wielkim zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem jest rosnąca liczba zgłoszeń i wysoki poziom merytoryczny oraz innowacyjność zgłaszanych projektów. Jego celem jest zachęcenie do podejmowania nowatorskich działań, wyróżnienie najlepszych placówek oraz zdarzeń muzealnych, podnoszenie atrakcyjności turystycznej Mazowsza, a także promocja regionu. W roku 2018 w pięciu kategoriach konkursowych zgłoszono 94 przedsięwzięć, w tym inicjatywy interdyscyplinarne, łączące różne dziedziny sztuki. Wśród nich znalazł się „Zbiór Praw Sądowych” opracowany i wydany przez Sierpeckie Muzeum. Komisja konkursowa przyznała publikacji III miejsce, doceniając ogrom pracy włożony w opracowanie materiału źródłowego i słownika pojęć oraz jego wysokie walory edytorskie. 24 września pamiątkowy dyplom z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrali Dyrektor Muzeum Jan Rzeszotarski i redaktor wydawnictwa Jerzy Piotrowski.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pragnie podziękować wszystkim, którzy oddali głos na placówkę w plebiscycie „Focus na Mazowieckie”, jak również komisji konkursu „Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba” za tak wielkie wyróżnienie.

Jarosław Asztemborski

image_pdfimage_print
Skip to content