Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Sierpeckie szkoły kontynuują współpracę z Politechniką!

Sierpeckie szkoły kontynuują współpracę z Politechniką!

W dniu 30 stycznia 2020 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, Zespołem Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu oraz Zespołem Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Politechnika podejmuje się sprawowania patronatu nad placówkami w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi, technicznymi i ekonomicznymi. Szkoła zapewnia Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, działalności dydaktycznej i naukowej, działalności promocyjnej nauczycielom i uczniom a także wspierać będzie Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza.

W wyniku Porozumienia Politechnika ułatwi nauczycielom i uczniom korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych. W ramach współpracy przewiduje się między innymi możliwość:

1. – korzystania z laboratoriów dydaktycznych Politechniki;

2. – korzystania – przede wszystkim przez uczniów szkol przygotowujących się do konkursów i olimpiad z fizyki, matematyki, chemii, ekonomii – z konsultacji i pomocy merytorycznej i metodycznej pracowników naukowych i technicznych;

3. – korzystania z organizowanych przez Politechnikę konferencji i warsztatów naukowych

4. – organizowania wspólnych wykładów, szkoleń i sympozjów dla uczniów w siedzibie Politechniki i Szkół;

5. – udział uczniów szkoły w pracach studenckich kół naukowych działających w Politechnice;

10. – udział uczniów szkoły w organizowanym Dniu Politechniki Warszawskiej.

image_pdfimage_print
Skip to content