Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Sierpecki Dzień Integracji Osób Niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Sierpecki Dzień Integracji Osób Niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Uroczystość odbyła się w ramach Mazowieckich Dni Integracji Osób Niepełnosprawnych, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. To coroczne święto na celu przybliżenie społeczeństwu problemów, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne w codziennym życiu. Dzień ten jest również okazją do zwiększenia świadomości na temat korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych. Jego organizatorem było Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu we współpracy z Sierpeckim Stowarzyszeniem „Szansa na Życie”, Starostą Powiatu Sierpeckiego Janem Laskowskim, Burmistrzem Miasta Sierpca Jarosławem Perzyńskim. Sierpeckie muzeum po raz pierwszy przygotowało obchody, lecz – jak zapewnił dyrektor instytucji – z pewnością nie ostatni. „Ta uroczystość zostanie na stałe wpisana do kalendarza muzealnych imprez” – podkreślił Jan Rzeszotarski podczas powitania uczestników Sierpeckiego Dnia Integracji Osób Niepełnosprawnych.
Wśród przybyłych na gości znaleźli się: Waldemar Pawlak – poseł na Sejm RP, Jacek Zalewski – doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Lewandowski – członek Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Wojciech Mariański – Wicestarosta Aleksandrowa Kujawskiego, Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpca, Barbara Wierzbicka – Przewodnicząca Rady Miasta Sierpca, Zbigniew Tomaszewski – Wójt Gminy Mochowo, Jolanta Lewandowska – Kierownik Wydziału Oświaty Gminy Gozdowo, Paweł Pakieła – Dyrektor Zarządu EMPEGEK w Sierpcu, przedstawiciele zarządów osiedli w Sierpcu, a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych miasta oraz powiatu.
Wydarzenie było nie tylko okazją do spotkania i integracji, ale również do złożenia podziękowań wszystkim tym, którzy od lat angażują się w pomoc potrzebującym. Słowa podziękowania do władz oraz wolontariuszy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie” skierowali Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński. Zwrócili oni uwagę na to, że dzięki ludziom dobrej woli osoby niepełnosprawne z Sierpca oraz powiatu sierpeckiego otrzymały zarówno wsparcie, jak i konkretną pomoc rzeczową.
O tym, że choroba diametralnie zmienia życie mówił Jacek Zalewski – doradca Ministra Pracy i Polityki Społecznej. „Osoby, które angażują się w pomoc niepełnosprawnym, pomagają także mojemu dziecku” – powiedział. „Wiodłem normalne życie, jak każdy z Was. Uległo ono całkowitej zmianie, gdy okazało się, że moje dziecko jest chore”. Doradca Ministra mówił także o tym, że teraz już wie, że to nie pieniądze są w życiu najważniejsze. Wie, bo przekonał się o tym sam, gdy wędrując od lekarza do lekarza pytał jaka kwota jest potrzebna, by jego syn był zdrowy. Rzeczywistość okazała się brutalna – żadne pieniądze nie mogły wyleczyć dziecka. Ta wzruszająca i szczera wypowiedź zakończona została słowami : „Najważniejsze to nie mieć. A BYĆ”.
Gratulacje organizatorom uroczystości oraz słowa uznania dla wszystkich, którym nieobcy jest los niepełnosprawnych złożył Waldemar Pawlak. Polityk rozmawiał z uczestnikami imprezy, złożył także pamiątkowy wpis w kronice Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Chorych na Raka „Szansa na Życie”.
Cześć artystyczną rozpoczął występ dzieci należących do grupy „Mały Wolontariat” działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Ks. Twardowskiego w Sierpcu. Gdy na scenie pojawiły się kilkuletnie dzieci, rozległy się gromkie brawa. Ich występ uświadomił, że nieść radość i uśmiech, a tym samym wspierać innych, można niezależnie od wieku. Wystarczy chcieć. Za swe szczere intencje oraz piękny występ dzieci otrzymały upominki, które wręczyli Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński. Z interesującą sugestią wystąpił Prezes Zarządu EMPEGEK w Sierpcu Paweł Pakieła, który zaproponował, by zgłosić członków „Małego Wolontariatu” do konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” ogłoszonego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Gdy nadszedł czas na kolejny punkt programu uroczystości, na scenie amfiteatru pojawił się Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gozdowskiej. Członkowie zespołu w barwnych strojach ludowych wykonali żywiołowy program taneczny, który wzbudził podziw publiczności. Uczestnicy imprezy mieli także możliwość wysłuchać koncertu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Sierpc oraz obejrzeć występ towarzyszących Orkiestrze mażoretek, które jak zawsze zachwyciły publiczność energetycznym, pełnym ekspresji występem. Uznanie publiczności zdobył też występ Zespołu Tanecznego MANABA działającego przy Publicznym Gimnazjum im. Edwarda Żółtowskiego w Mochowie.
Niewątpliwym atutem Sierpeckiego Dnia Integracji Osób Niepełnosprawnych była swobodna, beztroska atmosfera oraz poczucie jedności i braku podziałów. Poza częścią artystyczną dla uczestników przewidziano wiele innych, różnorodnych atrakcji. Na terenie ekspozycji muzealnej odbywały się liczne pokazy dawnych prac gospodarskich: ręczne pranie i maglowanie bielizny, wykonywanie ozdób upiększających wnętrza chałup, tkanie chodników na krosnach, czy wirowanie śmietany przy pomocy centryfugi. W programie imprezy nie mogło zabraknąć miejsca na ruch i rekreację; różnorodne konkursy, gry i zabawy przygotowało Stowarzyszenie „Szansa na Życie” oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Największym zainteresowaniem cieszył się konkurs zbierania drewnianych jajek z zasłoniętymi oczami, oddzielania fasoli od grochu oraz strzelania z łuku i wiatrówki. Dla osób zainteresowanych ochroną środowiska przygotowano konkurs ekologiczny, który przygotowało Starostwo Powiatowe w Sierpcu.
Najmłodsi członkowie imprezy mogli dać upust emocjom na dmuchanej zjeżdżalni i trampolinie, a do miejsc, gdzie malowano twarze oraz wręczano watę cukrową błyskawicznie ustawiła się kolejka chętnych. Uśmiechy nie znikały z twarzy – zarówno małych, jak i dużych uczestników imprezy.
To był naprawdę udany dzień. Dzień bez barier, dzień w którym wszyscy byli tacy sami. A najpiękniejsze jest to, że dzień ten stworzył krąg ludzi, którym przyświecał jeden wspólny cel – integracja niepełnosprawnych, wywołanie uśmiechu na ich twarzach, wzbudzenie poczucia że nie są osamotnieni.

Agnieszka Jezierska – Chalicka

image_pdfimage_print
Skip to content