Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Sierpecka debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

Sierpecka debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa

We wtorek 28 kwietnia 2015 roku w budynku Centrum Kultury i Sztuki odbyła się trzecia już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego. W debacie- oprócz zaproszonych gości w osobach Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji-udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz mieszkańcy powiatu sierpeckiego.

Podczas debaty omówiono stopień realizacji wniosków wynikających z poprzedniej debaty, jak również zwrócono uwagę na obecne problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Debaty społeczne organizowane na Mazowszu mają na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W ramach konsultacji społecznych na Mazowszu w dniu 28 kwietnia 2015 roku o godzinie 12.00 z mieszkańcami powiatu sierpeckiego spotkali się  Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, insp. Rafał Korczak – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji, Starosta Sierpecki Jan Laskowski,  Burmistrz Miasta Sierpca Jarosław Perzyński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu st. brygadier Józef Chmielewski  oraz  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu mł.insp. Krzysztof Witkowski.

Podczas debaty I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu mł.insp. Krzysztof Witkowski omówił kolejno skalę przestępczości na terenie powiatu sierpeckiego w odniesieniu do ubiegłych lat i czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  sposób realizacji wniosków przedstawionych podczas debaty powiatowej zorganizowanej w 2014 roku, jak również działania profilaktyczno-prewencyjne podejmowane na rzecz seniorów i młodzieży oraz rolę dzielnicowego w lokalnej społeczności jako policjanta pierwszego kontaktu.

Z kolei mł.bryg. Marcin Strześniewski omówił zagrożenia związane z zatruciami tlenkiem węgla i wypalaniem traw. Przedstawiciel sierpeckich strażaków zaprezentował również zasadę działania i montaż czujników dymu i czadu.

Wojewoda Mazowiecki zabierając głos podkreślił, że jako przedstawicielowi rządu na terenie województwa któremu zależy na  bezpieczeństwie i porządku publicznym uczestniczy w III edycji debat organizowanych przez Policję. Jego zdaniem debaty społeczne są dowodem na to, że mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na kreowanie bezpieczeństwa w swoim miejscu zamieszkania. Szczególnie ważna jest dyskusja zarówno z młodzieżą szkolną, która często staje się obiektem przestępczych działań, jak również z seniorami, którzy stając się ofiarami przestępstw niejednokrotnie są pozostawieni sami sobie. Zwrócił również uwagę, że ogromna liczba osób ginie od zaczadzenia podczas snu, dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Wojewoda zachęcił zebranych do aktywnego uczestnictwa w debacie, zabierania głosu i zgłaszania problemów związanych z bezpieczeństwem na terenie miasta i powiatu sierpeckiego. Zgłoszone wnioski będą wdrażane do realizacji przez poszczególne instytucje zgodnie z kompetencjami w najbliższym roku.

Mieszkańcy powiatu sierpeckiego oraz zaproszeni na spotkanie goście mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków dotyczących bezpieczeństwa. Podczas ponadgodzinnej debaty zwrócili uwagę na potrzebę budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piastowska- Świętokrzyska-Traugutta w Sierpcu oraz potrzebę budowy obwodnicy Sierpca z uwagi na degradację budynków zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich i drodze krajowej przez przejeżdżające samochody ciężarowe. Poruszono problem zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu oraz podnoszenia świadomości bezpieczeństwa osób starszych narażonych na przestępcze działanie oszustów. Uczestnicy debaty zainteresowani byli również zagadnieniem reorganizacji struktur jednostek policji, w tym likwidacji posterunków policji. Zebrani na debacie goście zgodnie wskazywali, że bezpieczeństwo nie jest zależne tylko od Policji, ale również od integracji społeczeństwa i relacji sąsiedzkich. W trakcie debaty padło również stwierdzenie, że na terenie miasta jest zbyt wiele kamer monitoringu, a z młodymi ludźmi należy rozmawiać zamiast karać mandatami za przewinione wykroczenie. Debata wykazała, że zjawisko przemocy w rodzinie jest zagadnieniem trudnym do zdiagnozowania, a ocena i rozstrzygnięcie tego problemu jest efektem pracy wielu podmiotów zajmujących się tą problematyką, co nakreśliła jedna z uczestniczek debaty.

Starosta sierpecki Jan Laskowski zabierając głos podziękował gościom za przybycie i udział w debacie.

Podsumowując debatę Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Rafał Korczak podziękował funkcjonariuszom za włożoną pracę w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego, podziękował również  Wojewodzie i przedstawicielom samorządów za wsparcie przy realizacji budowy nowej siedziby komendy.

W trakcie spotkania uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa oraz oczekiwań wobec Policji. Zebrani na debacie mieszkańcy mieli również  okazję do bezpośredniego poznania swojego dzielnicowego, a seniorzy otrzymali dodatkowo ulotki dotyczące bezpiecznych zachowań wraz z numerami telefonów do swoich dzielnicowych.

Kolejne spotkanie odbędzie się za rok. Jego celem będzie weryfikacja poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu.

info KPP w Sierpcu

image_pdfimage_print
Skip to content