Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Samorządowcy w Sierpcu dyskutują o środkach unijnych

Samorządowcy w Sierpcu dyskutują o środkach unijnych

W środę 1 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyło się spotkanie na temat możliwości aplikowania w roku 2017 o środki unijne w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem oraz Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział:  Z-ca Dyrektora ds. EFS  Elżbieta Szymanik oraz pracownicy Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie, Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego. Wspólny cel debatujących to pozyskiwanie i wykorzystywanie środków finansowych pochodzące z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi naszego regionu oraz poprawiały sytuację mieszkańców na rynku pracy.

Liczymy, że wsparcie przyczyni się do propagowania korzyści płynących z aplikowania o środki unijne, poprawy usług, zmniejszenia bezrobocia, rozwoju zasobów ludzkich, wyrównywania szans na rynku pracy.

image_pdfimage_print
Skip to content