Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Ruszyliśmy z kolejnymi inwestycjami na drogach powiatowych !

Ruszyliśmy z kolejnymi inwestycjami na drogach powiatowych !

Stan infrastruktury dróg powiatu sierpeckiego z każdym rokiem staje się coraz lepszy. Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a także by poprawić komfort jazdy zmotoryzowanym jak i pieszym uczestnikom ruchu, Powiat Sierpecki systematycznie oddaje do użytku kolejne odcinki przebudowanych szlaków komunikacyjnych.

Samorząd powiatowy sukcesywnie czyni starania w zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury drogowej w powiecie sierpeckim. Na drogach powiatowych prowadzone są kolejne inwestycje na łączną kwotę około 2 mln zł. Na przebudowę niżej podanych dróg   Powiat Sierpecki otrzymał dofinansowanie      w ramach nowej edycji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po rozstrzygnięciu przetargów i wyłonieniu wykonawców ruszyliśmy z  trzema kolejnymi inwestycjami na naszych drogach:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo (etap III) – od m. Antoniewo do m. Kurowo

Zakres robót obejmuje: ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno – asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej, wykonanie poboczy umocnionych z klińca, wykonanie nawierzchni zjazdów z klińca wraz  z wymianą rury w ciągu rowów, oczyszczenie rowów oraz przepustów drogowych z namułu, ustawienie barier ochronnych drogowych i poręczy dla pieszych.

Za wykonanie inwestycji odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. 09-500 Gostynin, ul. Krośniewicka. Koszt inwestycji: 595 211,72 zł.

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3743W Zawidz – Osiek Włostybory – (Koziebrody) na terenie gminy Zawidz – wykonanie nawierzchni drogi oraz chodnika.

 Zakres robót obejmuje: ułożenie warstwy profilowej i ścieralnej, ułożenie warstwy ścieralnej wykonanie nowoprojektowanego chodnika,  rozebranie istniejącego krawężnika i wbudowanie nowego krawężnika po stronie lewej, wykonanie lewostronnego umocnionego pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie peronu lewostronnej zatoki autobusowej.

Za wykonanie inwestycji odpowiedzialne  Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe WAPNOPOL Adam Nowakowski,  ul. Nadrzeczna 12, 06-450,  Glinojeck. Koszt zadania 717 389,87 zł.

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4620W (Lutocin) – granica województwa – Września – Borowo

Zakres robót obejmuje:  rozebranie istniejącego krawężnika drogowego, ułożenie warstwy profilowej i ścieralnej, ustawienie krawężników, wbudowanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego twardego.

Za wykonanie inwestycji odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane sp.zo.o., ul. Długa 27,  87-300,  Brodnica. Koszt zadania:  713 766,85 zł.

image_pdfimage_print
Skip to content