Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM „CZY TAK TRUDNO BYĆ POETĄ?”

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM „CZY TAK TRUDNO BYĆ POETĄ?”

Rozstrzygnięcie piątej edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Czy tak trudno być poetą?” odbyło się 5 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego: Anna Wróblewska, Joanna Zielińska, Edyta Telesiewicz. Patronat nad konkursem objął pan Jan Laskowski Starosta Powiatu Sierpeckiego.

Na uroczystości obecni byli:
– p. Juliusz Gorzkoś Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego
– p. Magdalena Peda  Dyrektor ZS nr 2
– nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
– uczniowie gimnazjów i szkół średnich – uczestnicy konkursu.

             Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują p. Janowi Laskowskiemu Staroście Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem konkursu oraz wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwy był zakup atrakcyjnych nagród.

            Konkurs został skierowany do uczniów gimnazjów i szkół średnich powiatu sierpeckiego. Ku naszej radości spotkał się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o wielkiej wrażliwości ludzi młodych i o potrzebie wyrażania jej w mowie poetyckiej. Jego celem było przede wszystkim propagowanie twórczości poetyckiej wśród młodzieży, inspirowanie uczniów do poznawania poezji  jako gałęzi sztuki, literatury oraz promowanie młodych twórców.

Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem: „Moje miejsce w świecie”. Pisanie wierszy z pewnością nie jest dziś ani zajęciem popularnym, ani modnym, dlatego tym większe uznanie należy się młodym twórcom, którzy chcą dzielić się refleksjami  na temat otaczającej ich rzeczywistości za pomocą mowy poetyckiej. Okazuje się, że wspomniane refleksje mają różny charakter. Są wśród nich te pozytywne, niezwykle optymistyczne, ale są również i te pełne żalu, zagubienia, niepewności. Tworzenie poezji jest zatem dla młodych poetów nierzadko drogą do odnalezienia swojego miejsca w świecie, który nie zawsze wydaje im się przyjazny.

            Jury konkursowe w składzie: A Wróblewska, J. Zielińska, E. Telesiewicz,  miało bardzo trudne zadanie, bowiem do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt wierszy. Brano pod uwagę walory artystyczne utworów, umiejętność zastosowania środków artystycznych, oryginalność. Decyzją jury nagrody i wyróżnienia otrzymali:

 

I miejsce – DAWID MASZEROWSKI GIMNAZJUM W BORKOWIE KOŚCIELNYM

II miejsce – KATARZYNA RZADKIEWICZ GIMNAZJUM W BORKOWIE KOŚCIELNYM

III miejsce – MARIA KORPOLIŃSKA GIMNAZJUM W BORKOWIE KOŚCIELNYM

  Wyróżnienia:

– WERONIKA CHODOROWSKA GIMNAZJUM W BORKOWIE KOŚCIELNYM

– ANNA SIEMIĄTKOWSKA GIMNAZJUM W SUSKU

– ANNA TOPOLEWSKA GIMNAZJUM W SUSKU

Nagrodzeni uczniowie otrzymali  akcesoria multimedialne, nagrody książkowe, dyplomy. Wszyscy byli ciekawi twórczości młodych poetów. Młodzież ZS nr 2 zaprezentowała nagrodzone i wyróżnione wiersze przy wtórze poezji śpiewanej. Niezwykle nastrojowa, refleksyjna atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym.

Serdeczne podziękowania kierujemy pod adresem Starostwa Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem naszej inicjatywy, nauczycielom – opiekunom za wspieranie swoich podopiecznych w podejmowaniu przez nich prób poetyckich oraz wszystkim uczestnikom. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku! Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                                         Organizatorzy

image_pdfimage_print
Skip to content