Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM „CZY TAK TRUDNO BYĆ POETĄ?”

ROZSTRZYGNIĘCIE POWIATOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO POD HASŁEM „CZY TAK TRUDNO BYĆ POETĄ?”

Rozstrzygnięcie kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Czy tak trudno być poetą?” odbyło się 14 marca w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego: Anna Wróblewska, Joanna Zielińska, Edyta Telesiewicz. Patronat nad konkursem objął pan Mariusz Turalski Starosta Powiatu Sierpeckiego.

Na uroczystości obecni byli:
– p. Mariusz Turalski Starosta Powiatu Sierpeckiego

– p. Jarosław Ocicki Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego
– p. Magdalena Peda Dyrektor ZS nr 2

– p. Monika Kędzierska Wicedyrektor ZS nr 2
– nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
– uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – uczestnicy konkursu.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują p. Mariuszowi Turalskiemu Staroście Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem konkursu oraz wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwy był zakup atrakcyjnych nagród.

Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII), gimnazjów i szkół średnich powiatu sierpeckiego. Ku naszej radości wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o wielkiej wrażliwości ludzi młodych i o potrzebie wyrażania jej w mowie poetyckiej. Jego celem było przede wszystkim propagowanie twórczości poetyckiej wśród młodzieży, inspirowanie uczniów do poznawania poezji jako gałęzi sztuki, literatury oraz promowanie młodych twórców.

Pisanie wierszy z pewnością nie jest dziś ani zajęciem popularnym, ani modnym, dlatego tym większe uznanie należy się młodym twórcom, którzy chcą dzielić się refleksjami na temat otaczającej ich rzeczywistości za pomocą mowy poetyckiej. Okazuje się, że wspomniane refleksje mają różny charakter. Są wśród nich te pozytywne, niezwykle optymistyczne, ale są również i te pełne żalu, zagubienia, niepewności. Tworzenie poezji jest zatem dla młodych poetów często drogą do odnalezienia swojego miejsca w świecie, który nie zawsze wydaje im się przyjazny.

Jury konkursowe w składzie: A Wróblewska, J. Zielińska, E. Telesiewicz, miało bardzo trudne zadanie, bowiem do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt wierszy. Brano pod uwagę walory artystyczne utworów, umiejętność zastosowania środków artystycznych, oryginalność. Decyzją jury nagrody i wyróżnienia otrzymali:

I miejsce – Magdalena Rogowicz ze Szkoły Podstawowej w Gójsku

II miejsce – Natalia Rędzikowska z Gimnazjum w Gozdowie

III miejsce – Julia Ossowska z Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu

Wyróżnienia:

– Agnieszka Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej w Gójsku

– Jakub Kilanowski z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

– Weronika Salak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu

– Joanna Filipek ze Szkoły Podstawowej w Szczutowie

Wszyscy byli ciekawi twórczości młodych poetów. Młodzież ZS nr 2 zaprezentowała nagrodzone i wyróżnione wiersze w niezwykłej scenerii „Kawiarni poetyckiej”. Zebrani mogli przenieść się do epoki XX-lecia międzywojennego, gdyż właśnie wtedy kawiarnie stały się ówczesnymi salonami literackimi. Tam artyści tworzyli i czytali swoje wiersze, poddając je natychmiastowej ocenie gości. Publiczności podobały się ciekawe interpretacje utworów konkursowych, którym towarzyszyła piękna, liryczna oprawa muzyczna w wykonaniu młodzieży Ekonomika. Niezwykle nastrojowa, refleksyjna atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym.

Wyrażamy serdeczne podziękowania Starostwu Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem naszej inicjatywy, nauczycielom – opiekunom za wspieranie swoich podopiecznych w podejmowaniu przez nich prób poetyckich oraz wszystkim uczestnikom. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku! Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy

image_pdfimage_print
Skip to content