Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : „Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem – pisarzem, publicystą i podróżnikiem ”

Rozstrzygnięcie konkursu literacko-plastycznego pt. : „Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem – pisarzem, publicystą i podróżnikiem ”

    W dniu 15 czerwca 2016 roku w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu rozstrzygnięty został  konkurs literacko-plastyczny pt. „Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem – pisarzem, publicystą i podróżnikiem”, którego organizatorami byli: Biblioteka Pedagogiczna w Płocku, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu oraz Starostwo Powiatowe w Sierpcu.

 Patronat honorowy nad konkursem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik oraz Starosta Sierpecki – Jan Laskowski. Konkurs zorganizowano w ramach uświetnienia ogólnopolskich obchodów 100 rocznicy śmierci Henryka  Sienkiewicza, wielkiego pisarza, działacza społecznego i patrioty.

            Do udziału w Konkursie zgłoszono ogółem 86 prac plastycznych oraz 34 prace literackie.

W kategorii I (uczniowie szkół podstawowych klasy1-3) wpłynęły 32 prace. – w tym 2 prace nie spełniały wymogów formalnych – zbyt duży format pracy. Dwie osoby złożyły więcej niż jedną pracę co również zdyskwalifikowało je w świetle zapisów zawartych w regulaminie Konkursu.

W kategorii II (uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6)  wpłynęły 54 prace.

W kategorii III ( uczniowie gimnazjum) wpłynęło 30 prac literackich, w kategorii IV ( uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) wpłynęły 4 prace literackie.

            Zarządzeniem Nr ON.120.25.2016 Starosty Sierpeckiego  z dnia 8 czerwca 2016 roku powołano Jury, w składzie:

  • Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia – Przewodnicząca Komisji,
  • Bogusława Trojanowska – Z-ca Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
  • Anna Pypka – Nauczyciel w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu,
  • Izabela Wypych – Pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

            Komisja, po zapoznaniu się z pracami plastycznymi, zdecydowała przyznać w kategorii I (uczniowie szkół podstawowych klasy1-3) oraz w kategorii II (uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6)   I, II i III miejsce.

            Prace literackie rozpatrywała druga Komisja powołana Zarządzeniem Nr ON.120.26.2016 Starosty Sierpeckiego  z dnia 8 czerwca 2016 roku w składzie:

  • Anna Buczyńska – Nauczyciel j. polskiego w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu – Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
  • Agnieszka Olczyk – Twardy – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku,
  • Aleksandra Kurta – Nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Sierpcu,
  • Joanna Zielińska – Nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu.

            Rozpatrując prace literackie Jury zdecydowało przyznać w kategorii III ( uczniowie szkół gimnazjalnych) I, II i III miejsce, natomiast w kategorii IV ( uczniowie szkół ponadgimnazjalnych) I i II miejsce, ponieważ pozostałe prace nie spełniały kryteriów recenzji.

            Laureaci konkursu:

 Kategoria I – UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  KLASY 1-3

I miejsce: Kacper Baczewski – Szkoła Podstawowa w Sudragach – klasa I

II miejsce: Jakub Wojtas – Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu – klasa II

III miejsce: Zuzanna Ziemińska – Szkoła Podstawowa w Gozdowie – klasa III

 Kategoria II   UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  KLASY 4-6

I miejsce: Dominik Kurantowicz – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu – klasa IV

II miejsce: Tomasz Kopka  – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Gozdowie – klasa VI

III miejsce: Emilia Dąbrowska – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Gozdowie – klasa V.

 Kategoria III – UCZNIOWIE GIMNAZJÓW

I miejsce:  Ewelina Kukowska – Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła w Gozdowie

II miejsce: Milena Dyja – Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

III miejsce: Mateusz Korzeniewski – Gimnazjum Miejskie im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu

Kategoria IV – UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

I miejsce: Mateusz Uździcki – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu

II miejsce: Natalia Filipska – Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

 

Organizatorzy gorąco dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie !

Wręczenie nagród i dyplomów uczestnictwa nastąpi do 30 września b. r.

 

image_pdfimage_print
Skip to content