Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Relacja z V Forum psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych

Relacja z V Forum psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sierpcu już po raz kolejny zorganizowała spotkanie dla psychologów, pedagogów i logopedów szkolnych i przedszkolnych, które odbyło się w dniu 15 maja 2018 roku.

Nasze zaproszenie przyjęli również nauczyciele terapeuci i nauczyciele wspomagający niemalże wszystkich szkół i placówek oświatowych miasta Sierpca oraz gmin powiatu sierpeckiego.

Swoją obecnością zaszczycili nas Pan Wojciech Rychter – Wicestarosta Sierpecki, a także zaciekawieni tematyką spotkania dyrektorzy niektórych placówek oświatowych. Wszystkich gości serdecznie powitała dyrektor poradni Anna Sobocińska. Temat przewodni spotkania brzmiał: ,,Dzieci/uczniowie ze spektrum autyzmu w przedszkolu/szkole. Metody i formy pracy z dziecki z autyzmem”.

Materiał opracowały i przedstawiły w formie wykładu popartego prezentacją multimedialną psycholog Izabela Paczkowska i pedagog Emilia Lewandowska.

Uczestnicy forum zostali zapoznani z definicją i symptomami oraz specyfiką zachowań dzieci ze spektrum autyzmu. Zaprezentowano również proaktywne postępowanie w procesie wychowania i edukacji dzieci autystycznych w przedszkolu i w szkole, także w odniesieniu do rozporządzeń regulujących formy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera. Szczegółowo omówiono system motywacyjny i jego konsekwencje, a także podano przykładowe metody i formy pracy edukacyjno-terapeutycznej.

Ważne i cenne są wszystkie sposoby pomocy uczniowi proponowane przez szkołę, równolegle wspierające także rodzinę. W trakcie wykładu wskazano potrzebę rozwijania empatii, wrażliwości na potrzeby dziecka z autyzmem oraz doskonalenie jego umiejętności społecznych, szczególnie komunikacyjnych.

W dalszej części spotkania miała miejsce dyskusja, wymiana doświadczeń oraz praca w zespołach specjalistycznych. Psycholodzy, pedagodzy i logopedzi w swoich grupach poruszali ważne dla nich problemy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosowania odpowiednich metod i sposobów pracy z dzieckiem autystycznym.

Forum było również okazją do konsultacji indywidualnych z pracownikami pedagogicznymi poradni, które cieszyły się największym powodzeniem wśród zebranych. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko Wydawnictwa Harmonia z książkami z zakresu literatury specjalistycznej i dydaktyczno-terapeutycznej.

Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze sprzyjającej konstruktywnym i rzeczowym rozmowom oraz wymianie doświadczeń zawodowych.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za przybycie oraz za świetną wieloletnią współpracę w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Równie serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Jarosława Żmijewskiego – dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu za użyczenie sali widowiskowej, w której odbyło się forum.

Anna Sobocińska dyrektor PP-P w Sierpcu

image_pdfimage_print
Skip to content