Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO ,,JA I MOJA RODZINA – WIERSZ O RODZINIE”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO ,,JA I MOJA RODZINA – WIERSZ O RODZINIE”

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO JA I MOJA RODZINA –

WIERSZ O RODZINIE

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Powiatu Sierpeckiego, Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator

 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Cele konkursu:

 • Rozwijanie umiejętności literackich.

 • Podkreślenie znaczenia rodziny i więzi rodzinnych w kształtowaniu osobowości każdego człowieka.

 • Pogłębianie świadomości na temat wartości i roli rodziny.

 • Inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej.

 • Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego .

Warunki uczestnictwa:

1.W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby mieszkające na terenie powiatu sierpeckiego.

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU.

 2. Konkurs trwa z chwilą jego publikacji, a nadsyłanie prac odbywać się będzie w terminie 26 maja 2 czerwca 2021 r.

Zadanie konkursowe:

 1. Zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza, rymowanki lub napisanie tekstu o tematyce związanej z rodziną. Twórczość może dotyczyć każdego członka rodziny z osobna lub odnosić się do całej rodziny.

 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi w terminie 26 maja- 2 czerwca 2021r. przesyłając ją na adres e-mail: wiersz@powiat.sierpc.pl

 3. Każdy uczestnik w treści emaila podaje: Imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz gminę, w której mieszka.

 1. Każdy uczestnik musi zaakceptować regulamin poprzez napisanie pod postem konkursowym na facebooku : BIORĘ UDZIAŁ – AKCEPTUJĘ REGULAMIN

 2. Jeśli uczestnik bierze udział w dwóch lub trzech konkursach zaakceptowanie regulaminu może pojawić się tylko raz pod jednym postem na facebooku.

 3. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 2. Prace biorące udział w konkursie powinny być pracami autorskimi, wcześniej nie publikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach.

 3. Prace nadesłane po podanym terminie, nie będą brały udziału w konkursie.

Nagroda:

 1. Nagrodzeni zostaną autorzy najciekawszych prac.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniach 3-8 czerwca 2021 r.

 2. Komisja konkursowa nagrodzi najciekawsze prace przyznając oddzielnie każdej z 6 gmin powiatu Sierpeckiego i miasta Sierpc miejsca 1, 2, 3 i trzy wyróżnienia.

 3. O sposobie odbioru nagród poinformuje Organizator.

 4. Nagrodę należy odebrać w wyznaczonym przez organizatora czasie i miejscu, po upływie podanego terminu nagroda przepada.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

Obowiązek informacyjny:

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Sierpcu. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail, starosta@powiat.sierpc.pl

 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innychnagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1.Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania i nieodpłatnego reprodukowania

2.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jegotrwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpagu : Starostwo Powiatowe w Sierpcu, oraz na stronie www Starostwa Powiatowego w Sierpcu

 3. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem promocji i rozwoju powiatu pod numerem tel: 24-275-91-04

image_pdfimage_print
Skip to content