Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Projekt „Aktywne NGO”

Projekt „Aktywne NGO”

Szanowni Państwo,

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Płocku z dniem 1 sierpnia rozpoczęło realizację projektu „Aktywne NGO”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Wzmacnianie potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowanie postaw aktywności obywatelskiej (w tym projekty z zakresu działań informacyjno-doradczych, tworzenia sieci (porozumień) organizacji pozarządowych, rozwój i promocja wolontariatu, rozwój i promocja filantropii indywidualnej, poradnictwo obywatelskie i inne).”

Zapraszamy pracowników, członków, wolontariuszy organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu;

1. SZKOLENIE „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych”, „Rada Działalności Pożytku Publicznego.”

Program szkolenia:

 1. Wdrażanie „Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

 2. Rada Działalności Pożytku Publicznego”

 3. Komisje Dialogu Obywatelskiego

 • Zasady funkcjonowania

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi z obszaru działania komisji

 • Planowanie działań na 2017 rok

 1. Konsultacje społeczne

Termin szkolenia: 20 września 2016 r. /wtorek/

Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko

Rekrutacja zakończy się 16 września 2016 roku.

2. SZKOLENIE „Aspekty prawne funkcjonowania NGO”, „Ochrona danych osobowych i przeciwdziałanie praniu „brudnych pieniędzy”.

Program szkolenia:

 1. Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 2. Zmiany ustawy o stowarzyszeniach

 3. Ochrona danych osobowych

 4. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

Termin szkolenia: 17 październik 2016 r. /poniedziałek/

Trener: Andrzej Rybus-Tołłoczko

Rekrutacja zakończy się 14 października 2016 roku.

3. SZKOLENIE „Księgowość stowarzyszeń”.

Szkolenie dla 15 osób prowadzących księgowość w organizacjach pozarządowych – członków organizacji pozarządowych

Program szkolenia:

 1. Prowadzenie księgowość w organizacji pozarządowej

 2. Rozlicznie dotacji otrzymanej na dofinansowanie/finansowanie realizacji zadań publicznych –

Termin szkolenia: październik / listopad 2016 r.

4. SZKOLENIE „Pozyskiwanie środków zewnętrznych w organizacji, podstawy tworzenia projektów i przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Program szkolenia:

 1. Pozabudżetowe środki finansowe na działalność organizacji pozarządowych

 2. Zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie

 3. Przygotowania wniosku o dofinansowanie na wybrane działania – warsztaty

Termin szkolenia: listopad / grudzień 2016 r.

Biuro projektu mieści się w Płocku, Plac Dąbrowskiego 1 pok. 203. Czynne jest w godzinach od 8.00 do 15.00

W załączeniu dokumenty rekrutacyjne; regulamin rekrutacji oraz deklaracja udziału w projekcie.

O zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia będą przyjmowane;

 1. W biurze projektu

 2. mailowo – twpplock@wp.pl

 

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa

Formularz Zgłoszeniowy

image_pdfimage_print
Skip to content