Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Projekt „Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2”

Projekt „Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2”

We wtorek, 12 czerwca 2018 r. w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja KA1- Mobilność Edukacyjna.

W konferencji uczestniczyli m.in: Pani Katarzyna Majewska – zastępca dyrektora Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, Pan Jan Laskowski – Starosta Powiatu Sierpeckiego, Pani Bogusława Lewandowska – Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Pani Marta Witte – Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych, Dyrektorzy szkół i placówek z terenu powiatu sierpeckiego, Pracodawcy współpracujący ze szkołą w ramach praktyk zawodowych, Nauczyciele i uczniowie biorący udział w ww. Projekcie.

Staż zagraniczny realizowany był we współpracy z hiszpańską organizacją partnerską Europroyectos Erasmus Plus i trwał od 8 kwietnia 2018 do 5 maja 2018 w dwóch pięknych andaluzyjskich miastach- Cordobie i Granadzie. W projekcie uczestniczyło 44 uczniów uczniów szkoły, uczących się w zawodach technik ekonomista, technik spedytor, technik cyfrowych procesow graficznych i technik obsługi turystycznej. W ramach projektu sfinansowano przelot samolotem, transfer na lotnisko, zakwaterowanie z wyżywieniem,organizację stażu, ubezpieczenie uczestników i kieszonkowe dla uczniów. Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy wzięli udział w zajęciach języka hiszpańskiego i przygotowania pedagogiczno – kulturowego. Uczestniczyli również w kursie języka angielskiego na platformie OLS. Partner zagraniczny zapewnił interesujący program kulturoznawczy – zwiedzanie wielu ciekawych obiektów w miejscach odbywania stażu, jak również poznawanie Andaluzji w trakcie jednodniowych wycieczek do Cordoby, Granady i Malagi. Opiekę nad uczniami sprawowało ośmioro nauczycieli, czuwających nad prawidłowym przebiegiem stażu.

W trakcie konferencji podkreślono znaczenie zagranicznych praktyk. Zwrócono uwagę, że uczniowie nie tylko poznają funkcjonowanie zagranicznych firm i uczą się praktycznych umiejętności zawodowych ale też samodzielności, odpowiedzialności oraz podnoszą znajomość języków obcych. Podczas konferencji dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Magdalena Peda, przedstawiła podstawowe założenia programu Erasmus+, jego strukturę oraz rezultaty, jakie zostały osiągnięte przez młodzież po zrealizowaniu zagranicznych praktyk zawodowych. Przedstawione zostały obszary wsparcia, jakie ze strony organizatorów otrzymali uczestnicy zagranicznego stażu oraz organizacja wyjazdów na staż. Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia uczniów, którzy opowiedzieli o udziale w projekcie, opisując przebieg realizacji praktyki zawodowej w hiszpańskich firmach i przedstawiając różnorodność wycieczek krajoznawczych.
Zwieńczeniem konferencji było wręczenie certyfikatów uczestnikom zagranicznych staży zawodowych. Uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim, podpisane przez hiszpańskiego pracodawcę potwierdzające nabycie umiejętności i wykonanie zadań objętych programem stażu. Każdy z uczestników stażu otrzymał rownież Certyfikat Europass – Mobilność, potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass.

Projekt „Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2” został zrealizowany dzięki wparciu władz powiatu sierpeckiego. Ogromne podziękowania należą się również pani Katarzynie Dąbrowskiej – koordynator Projektu, pani Bogusławie Lewandowskiej- naczelnikowi Wydziału Oświaty i Zdrowia, panu Krzysztofowi Sobieckiemu – skarbnikowi powiatu sierpeckiego i pani Marcie Witte – księgowej prowadzącej obslugę finansową projektu. Na uwagę zasługuje również zaangażowanie nauczycieli przebywających z uczniami w Hiszpanii. Opiekę nad uczestnikami stażu sprawowali – pan Grzegorz Kędzierski, pani Justyna Kratkowska – Dul, pani Marta Mańkowska, pani Mariola Przybyłowska, pani Marta Rokicka, pani Aleksandra Sawicka, pani Anna Stahlke i pan Dariusz Zieliński.
W trakcie konferencji wielokrotnie podkreślano znaczenie staży zawodowych, które mogą odbywać się w realnych warunkach pracy na terenie Unii Europejskiej. Korzyści płynące z rozwijania kompetencji językowych ale też i społecznych są ogromne. Takie wyjazdy są najlepszą szkołą życia dla młodych ludzi i będą kontynuowane w latach następnych.

 

image_pdfimage_print
Skip to content