Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

PROJEKT „SIERPC WSPIERA SWOJE RODZINY”

PROJEKT „SIERPC WSPIERA SWOJE RODZINY”

PROJEKT „SIERPC WSPIERA SWOJE RODZINY” Zarząd Województwa Mazowieckiego udzielił Stowarzyszeniu KRE@KTYWNI dotacji w kwocie 14.640,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego  pn.: „Sierpc wspiera swoje rodziny”. Planowany koszt realizacji zadania – 18.930,00 zł.

Nazwa i rodzaj zadania: Realizacja programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców
i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin: programy profilaktyczne, mające na celu wzrost kompetencji rodzin w wychowaniu dzieci.

Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, Starostwo Powiatowe
w Sierpcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 do 30.11.2016r.

Cele zadania publicznego:

 • Wspieranie rodziców, opiekunów w ich funkcjach opiekuńczo –
 • Wsparcie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania.
 • Kompensacja deficytów wychowawczych.
 • Budowanie poradnictwa i edukacji służących rozpoznawaniu zagrożeń i uzależnień dzieci i młodzieży.
 • Wyposażenie pracowników pomocy społecznej i innych służb działających na rzecz rodziny w kwalifikacje niezbędne do właściwego rozpoznania problemu i udzielenia efektywnego wsparcia.

Działania

 

CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW / ASYSTENTÓW RODZIN / PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH / KOORDYNATORÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ I INNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEREPCKIEGO

Warsztaty odbędą się w okresie wrzesień 2016 – październik 2016 w różnych gminach
i punktach Powiatu Sierpeckiego:

 • CZĘŚĆ 1: szkoły, przedszkola – mini-wykłady dot. kompetencji wychowawczych dla rodziców biorących udział w zebraniach szkolnych, 20 godzin – promocja projektu, zachęcenie do udziału w warsztatach, 20 spotkań 1-godzinnych dla 20 grup ok. 20 osobowych = 400 osób, wrzesień 2016. Daty i godziny pracy zostaną określone po deklaracji szkół co do terminów wywiadówek z rodzicami;
 • CZĘŚĆ 2: sale konferencyjne urzędów Gmin / Starostwa Powiatowego / Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu / świetlice szkolne – 20 spotkań x 3 godziny = 60 godzin dla pięciu 20-osobowych grup = 100 osób średnio 12 godzin cyklicznych warsztatów kompetencji wychowawczych dla jednej grupy (4 spotkania dla jednej grupy), wrzesień-październik 2016;
 • CZĘŚĆ 3: Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu – na zakończenie realizacji projektu w listopadzie 2016r. zostanie zorganizowana Konferencja – debata społeczna pt. „Sierpecka rodzina – jaka jest, czego potrzebuje?”, prelekcja specjalisty pracy z rodziną – 3 godziny ( 150 zaproszonych gości) – podsumowanie rezultatów projektu, listopad 2016.

TEMATYKA

 • charakterystyka problemów rodziny, w tym destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,
 • organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,
 • problematyka mediacji w rodzinie: przebieg procesu mediacji przy pomocy asystenta rodziny,
 • problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie, w tym rodzaje kryzysów i dynamika ich przebiegu.
 • współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę,
 • komunikacja interpersonalna,
 • budowa procesu komunikacyjnego,
 • komunikacja manipulacyjna – za czy przeciw?
 • „kłamstwo pedagogiczne”, „pozorny wybór” i inne strategie w społecznym stereotypie wychowawczym.
 • doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych,
 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: „wychowanie z kluczem na szyi” – zagrożenia, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży drogą do rozwoju osobowego, „czy dzieci/młodzież potrzebuje (jeszcze) uwagi opiekuna”?

Informacja – formularz Sierpc wspiera swoje rodziny

Szkoły, instytucje, rodzice zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:

stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl w terminie do 02.09.2016r.

image_pdfimage_print
Skip to content