Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

PROJEKT „SIERPC WSPIERA SWOJE RODZINY” finansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

PROJEKT „SIERPC WSPIERA SWOJE RODZINY” finansowany przez Zarząd Województwa Mazowieckiego

Nazwa i rodzaj zadania: Realizacja programów profilaktycznych i specjalistycznych mających na celu ochronę dziecka i wzmocnienie rodziny, a także wzrost kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, w tym związanych z reintegracją rodzin: programy profilaktyczne, mające na celu wzrost kompetencji rodzin w wychowaniu dzieci.

Partnerzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, Starostwo Powiatowe
w Sierpcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu.

Zakres współpracy: promocja rekrutacja, nieodpłatne udostępnienie sal.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2016 do 30.11.2016r.

Cele zadania publicznego:

 • Wspieranie rodziców, opiekunów w ich funkcjach opiekuńczo – wychowawczych.

 • Wsparcie systemu norm i wartości społecznych gwarantujących prawidłowy przebieg procesu wychowania.

 • Kompensacja deficytów wychowawczych.

 • Budowanie poradnictwa i edukacji służących rozpoznawaniu zagrożeń i uzależnień dzieci i młodzieży.

 • Wyposażenie pracowników pomocy społecznej i innych służb działających na rzecz rodziny w kwalifikacje niezbędne do właściwego rozpoznania problemu i udzielenia efektywnego wsparcia.

Działania

CYKL WARSZTATÓW DLA RODZICÓW / ASYSTENTÓW RODZIN / PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH / KOORDYNATORÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ I INNYCH MIESZKAŃCÓW POWIATU SIEREPCKIEGO

Warsztaty odbyły się w okresie wrzesień 2016 – październik 2016:

 • CZĘŚĆ 1: 20 godzin mini-wykładów dot. kompetencji wychowawczych dla rodziców biorących udział w zebraniach szkolnych, trenerzy: Pani Anna Stahlke, Pani Joanna Wojda.

 • CZĘŚĆ 2: 60 godzin warsztatów kompetencji wychowawczych, trenerzy: Centrum Rozwiązań Jacek Szczepkowski Toruń (Pani Zofia Robaczewska, Pan Krystian Labuda), Pan Tomasz Polkowski, Pani Agnieszka Polkowska, Firma szkoleniowa Warszawa, Fundacja Dziecko i Rodzina; Pani Anna Terebińska – Płock.

TEMATYKA

 • charakterystyka problemów rodziny, w tym destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców,

 • organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania,

 • problematyka mediacji w rodzinie: przebieg procesu mediacji przy pomocy asystenta rodziny,

 • problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie, w tym rodzaje kryzysów i dynamika ich przebiegu.

 • współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę,

 • komunikacja interpersonalna,

 • budowa procesu komunikacyjnego,

 • komunikacja manipulacyjna – za czy przeciw?

 • kłamstwo pedagogiczne”, „pozorny wybór” i inne strategie w społecznym stereotypie wychowawczym.

 • doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych,

 • organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: „wychowanie z kluczem na szyi” – zagrożenia, rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży drogą do rozwoju osobowego, „czy dzieci/młodzież potrzebuje (jeszcze) uwagi opiekuna”?

W dniu 30.11.2016r. w godzinach 11-14 w Centrum Kultury i Sztuki odbędzie się debata społeczna pt. „Sierpecka rodzina – jaka jest, czego potrzebuje?”.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Sierpeckiego na wykład interaktywny:

Rodzice i dzieci w ponowoczesnym świecie – o wartościach wychowania
w granicach i normach”,

który poprowadzi Pan Mariusz Jędrzejko – Centrum Profilaktyki Społecznej.

Pedagog społeczny i socjolog, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych (I lokata), studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się pod kierunkiem prof. Jana Bogusza w Akademii Pedagogiki Specjalnej, habilitację obronił na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zgłoszenia do dnia 25.11.2016r.: sms z imieniem i nazwiskiem i adnotacją Konferencja dn.30.11.2016r. na nr 731-981-073.

image_pdfimage_print
Skip to content