Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

PROJEKT „KREATYWNE WAKACJE Z FUNDACJĄ PZU W POWIECIE SIERPECKIM”

PROJEKT „KREATYWNE WAKACJE Z FUNDACJĄ PZU W POWIECIE SIERPECKIM”

PROJEKT „KREATYWNE WAKACJE Z FUNDACJĄ PZU W POWIECIE SIERPECKIM” współfinansowany ze środków Fundacji PZU realizowany w partnerstwie z PCPR w Sierpcu.

DZIAŁANIA

Cykl zajęć dla grupy 30 dzieci w wieku 5-14 lat (1 opiekun na 15 osób), w godz. 7/7.30-16.00

Miejsce realizacji projektu

Sierpc, siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świętokrzyska 2a.

Okres realizacji projektu

11.07.2016-12.08.2016r.

Program

Poniedziałki: Dzień Sztuki. Zajęcia z pedagogiem i warsztaty plastyczne.

Wtorki: Dzień Sportu. Zajęcia z pedagogiem i rywalizacje sportowe.

Środy: Dzień Pływania. Zajęcia z pedagogiem i zajęcia na basenie.

Czwartki: Piesza wycieczka tematyczna. Zajęcia z pedagogiem i wyjścia do Kina.

Piątki: Warsztaty kulinarne – kolorowe kanapki, rozmowy z Gościem Specjalnym: Strażak, Policjant, Przedstawiciel PZU, Instruktor pierwszej pomocy.

Uroczyste zakończenie projektu 12.08.2016r. – przedstawienie w wykonaniu dzieci uczestniczących w projekcie i rodziców – pt. Bezpieczeństwo z PZU.

Dzieci będą miały zapewniony 1 ciepły posiłek i środki czystości – odpłatność rodziców 150zł/25 dni lub 10 zł/1 dzień.

Na podstawie zebranych ankiet wytypujemy grupę do objęcia projektem (kryteria: aktywność zawodowa rodziców, deklarowana ilość dni pobytu, wiek dziecka, samotne wychowywanie dziecka, wychowywanie w pieczy zastępczej, inne).

W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci, zgłoszone na minimum 15 dni zajęć. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana telefonicznie w dniu 07.07.2016r.

Opłat należy dokonać do dnia 08.07.2016r. na konto Stowarzyszenia Kre@ktywni (dane w nagłówku) BANKO PEKAO S.A. nr rachunku 51 1240 3204 1111 0010 6780 7669, w tytule imię i nazwisko dziecka i adnotacja: odpłatność za udział w projekcie pn.: „KREATYWNE WAKACJE Z FUNDACJĄ PZU W POWIECIE SIERPECKIM”.

Brak wpłaty oznacza rezygnację z udziału w projekcie.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie proszeni są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:
stowarzyszenie-kreaktywni@wp.pl w terminie do 06.07.2016r.

formularz KREATYWNE WAKACJE Z FUNDACJĄ PZU

image_pdfimage_print
Skip to content