Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Prace remontowe drogi Piaski-Gozdowo

Prace remontowe drogi Piaski-Gozdowo

Trwają prace remontowe na drodze powiatowej nr 3735W Piaski – Gozdowo na długości 4,040 km (na terenie gm. Gozdowo od km 4+935 do km 7+030 i na terenie gm. Sierpc od km 1+790 do km 2+120 oraz od km 3+320 do km 4+935) w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Roboty obejmują m.in.: ułożenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno – asfaltowej, ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej, wykonanie nawierzchni zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej
betonowej, wykonanie poboczy umocnionych z klińca, wykonanie nawierzchni zjazdów z klińca wraz z wymianą rury w ciągu rowów, oczyszczenie rowów oraz przepustów drogowych z namułu, ustawienie barier ochronnych drogowych i poręczy dla pieszych.

Łączny koszt inwestycji: 2 152 095,00 zł w tym: 1200 000 zł – środki pozyskane z budżetu państwa, 600 000 zł – dotacje z gm. Sierpc i Gozdowo po 300 000 zł oraz dochody własne 352 095,00 zł.

image_pdfimage_print
Skip to content