Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022!

Prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016-2022!

Szanowni Mieszkańcy,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” przystąpiło do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022. Dokument ten będzie określał kierunki i cele rozwoju miasta Sierpc oraz gmin powiatu sierpeckiego, następnie będzie podstawą do realizacji i finansowania projektów z udziałem funduszy europejskich, zwłaszcza w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) to dokument wypracowany przy aktywnym udziale lokalnej społeczności i lokalnych partnerów – samorządu, biznesu i organizacji społecznych. Jesteśmy przekonani, iż dobra współpraca, wspólne określanie potrzeb i problemów, propozycje ich rozwiązań oraz realizacja zaplanowanych działań zaowocują zrównoważonym rozwojem Ziemi Sierpeckiej.

Dla zapewnienia oddolnego (uspołecznionego) charakteru LSR opracowano plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie strategii, który określa zasady i metody angażowania lokalnej społeczności w jej opracowanie. Są to:

– ogólnodostępne spotkania informacyjno-konsultacyjne,

– badania ankietowe,

– konsultacje indywidualne oraz

– konsultacje społeczne online.

Ogólnodostępne spotkania informacyjno-konsultacyjne zostaną przeprowadzone w każdej gminie i mieście, a ich organizację planujemy w miesiącu wrześniu – harmonogram spotkań zostanie opublikowany odpowiednio wcześniej na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Do udziału w badaniach ankietowych zapraszamy Państwa już dziś. Poniżej formularze ankiet.

1. ankieta badająca warunki i jakość życia mieszkańców gmin objętych LSR (https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=504d4f3c&&b=18ac8f9be&&c=7a9e3d76),

2. ankieta badająca lokalne warunki do rozwoju przedsiębiorczości (https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=23def2d8&&b=094193a82&&c=7a9e3d76 ),

3. formularz „bazy pomysłów” (https://omikronbadania.pl/questo/s.php?a=db756206&&b=ffdc3d203&&c=7a9e3d76).

Ankiety będą zbierane do dnia 25 września 2015 r.

Na każdym etapie tworzenia LSR prowadzone będą konsultacje indywidualne w biurze Stowarzyszenia LGD „Sierpeckie Partnerstwo”, mieszczącym się na ulicy Kopernika 9 w Sierpcu (budynek Starostwa Powiatowego w Sierpcu, I piętro, pokój nr 16).

Konsultacje społeczne online zostaną przeprowadzone za pośrednictwem strony internetowej LGD „Sierpeckie Partnerstwo” na etapie formułowania wskaźników realizacji LSR, identyfikacji grup docelowych strategii oraz konsultacji społecznych projektu Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

„Sierpeckie Partnerstwo”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

image_pdfimage_print
Skip to content