Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą”

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą”

Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastycznym „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa z duszą”.

 

ORGANIZATOR Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu,

ul. Sucharskiego 2, Sierpc 09-200, tel. (0-24) 275 13 09

CELE KONKURSU Umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania

własnego talentu plastycznego.

Kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia

Rozwijanie kreatywności w podejściu do tematu.

TEMATYKA PRAC Kartka bożonarodzeniowa, nawiązująca do zwyczajów    i tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
FORMAT PRAC A5
TECHNIKA WYKONANIA Technika wykonania prac jest dowolna
KATEGORIA WIEKOWA I. 3-4 latki, II. 5-6 latki, III. KL. I-III, IV. kl. IV-VI
ZASADY UDZIAŁU 1. Prace oddane na konkurs muszą być pracami samodzielnymi i indywidualnymi.

2. Dostarczenie prac do organizatora

w  terminie do dnia 28.11.2016 r. do godz.14.00

3. Każda praca powinna być na odwrocie opisana          w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa i adres placówki do której uczęszcza uczestnik konkursu, imię i nazwisko opiekuna.

OCENA PRAC Dostarczone prace zostaną ocenione przez jury według następujących kryteriów: zgodność z tematem, walory

artystyczne, uwzględnienie zapisów regulaminowych.

Lista laureatów ukaże się dnia 30.11.2016 r. na stronie internetowej OPP w zakładce „konkursy”.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w sali konferencyjnej OPP dnia 02.12.2016 r. o godz. 13.00

AUKCJA KARTEK Dzień Wolontariatu w Centrum Kultury i Sztuki

w Sierpcu, ul. Piastowska 39, dnia 05.12.2016 r. 

od godz. 09.30

Bożonarodzeniowe kartki z duszą pomogą w leczeniu ucznia

z ZS nr 1 w Sierpcu.

 

Wzięcie udziału w konkursie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

                                                          Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

image_pdfimage_print
Skip to content