Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Powiatowe ćwiczenie obronne ,, KASZTELAN 2016”

Powiatowe ćwiczenie obronne ,, KASZTELAN 2016”

W dniach  20-21 września 2016r na terenie Powiatu Sierpeckiego odbyło się powiatowe ćwiczenie obronne pk. ,,KASZTELAN 2016”. Tematem ćwiczenia było ,, osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu sierpeckiego.” Głównym organizatorem i koordynatorem ćwiczenia był Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

            Założeniem ćwiczenia jest doskonalenie współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych przez kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz jednostek samorządu terytorialnego wchodzących        w skład Powiatu Sierpeckiego. Celem było również doskonalenie i weryfikowanie procedur postępowania wyżej wymienionych organów i kierowników w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

            W ramach ćwiczeń w dniach  20-21 września Stały Dyżur Starosty Sierpeckiego oraz Stałe Dyżury      w powiatowych  inspekcjach, służbach  i strażach przyjmują  i przekazują informacje  o bieżącej sytuacji na terenie całego Powiatu Sierpeckiego do Stałego Dyżuru Wojewody Mazowieckiego.

            Bardzo istotnym elementem ćwiczenia było doręczenie dokumentów powołania w trybie Akcji Kurierskiej. W tym zakresie Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej  współpracował z Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku oraz Powiatową Komendą Policji  w Sierpcu.

Akcja Kurierska Administracji Publicznej  jest to zorganizowany przez organ administracji

publicznej system doręczania kart powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa,

żołnierzom rezerwy, do odbywania ćwiczeń wojskowych, a także do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Akcję Kurierską należy traktować jako priorytetowe zadanie w obszarze pozamilitarnego systemu obronnego państwa, dotyczy bowiem utrzymania wysokiej gotowości obronnej państwa.

Ponadto w ciągu dwóch dni ćwiczeń założono 5 epizodów o charakterze kryzysowym na terenie gmin wchodzących w skład powiatu. W czasie ich trwania doskonalono współdziałanie wszystkich elementów wchodzących w skład systemu bezpieczeństwa na terenie powiatu, poczynając od Powiatowego oraz Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej, Komendę Powiatową Policji, oraz  Zakłady Opieki Zdrowotnej na terenie gmin wchodzących w skład powiatu. Wśród wspomnianych epizodów należy wymienić takie przedsięwzięcia  jak :

  1. na terenie Gminy Sierpc – wypadek na DK 10  z dużą ilością poszkodowanych ,
  2. na terenie Miasta Sierpca –ewakuacja ludności z terenów objętych strefą zagrożenia w wyniku  zdarzenia w browarze, przy tej okazji należy zaznaczyć iż uruchomiono również Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania (POADA), który na podstawie otrzymanych danych meteorologicznych opracowuje prognozy dotyczące rozprzestrzeniania się skażenia, niezbędne do prowadzonej w dalszym etapie ewakuacji ludności;
  3. w Gminie Szczutowo –przeniesienie Urzędu Gminy do Zapasowego Miejsca Pracy,
  4. oraz w Gminie Rościszewo – uruchomienie dystrybucji preparatów jodowych dla mieszkańców gminy;
  5. na terenie gminy Zawidz-praktyczne  przeprowadzenie ewakuacji dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej  w Jeżewie na skutek informacji o podłożonym ładunku wybuchowym.

Zwieńczeniem ćwiczenia był  epizod pokazowy, który przeprowadzono dzięki bardzo dobrej współpracy z przedstawicielami firm: browar Kasztelan w Sierpcu oraz Viking Malt Sp. z o.o. można było się przekonać jak wyglądają działania ratownicze w przypadku rozszczelnienia instalacji z amoniakiem.

Działania ratownicze prowadzono w oparciu o siły i środki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu- Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, 3 zastępów OSP z Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego powiatu sierpeckiego oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno- Ekologicznego „Płock 6”, jak również Zakładowej Drużyny Ratowniczej.

Poza terenem zdarzenia działania straży pożarnej wspierały : Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu.

image_pdfimage_print
Skip to content