Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

6 listopada br. w siedzibie PCPR odbyło się V posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Celem posiedzenia było m.in. zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zadania Powiatowej Rady określa art. 44 b ust. 2 w/w ustawy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

W 2017 r. Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych obradowała podczas 5 posiedzeń. Rada inspirowała przedsięwzięcia zmierzające do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością, stała na straży realizacji praw osób niepełnosprawnych. W ramach zadań ustawowych opiniowała projekty uchwał i programów przyjmowanych przez radę pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Poddawała ocenie realizację powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz efektywność wydatkowania środków PFRON.

W posiedzeniu uczestniczyli:

Pani Aleksandra Malinowska- Przewodnicząca Rady

Pani Jolanta Sulkowska-członek Rady

Pani Joanna Grażyna Kozakowska- członek Rady

Pani Agnieszka Gorczyca- Dyrektor PCPR

Pani Aneta Kopczyńska- Doradca ds. Osób Niepełnosprawnych

Aleksandra Malinowska

Przewodniczący

image_pdfimage_print
Skip to content