Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Porozumienie o współpracy partnerskiej w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych w sierpeckich szkołach ponadgimnazjalnych

Porozumienie o współpracy partnerskiej w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych w sierpeckich szkołach ponadgimnazjalnych

W dniu 4 września 2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej, w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych, pomiędzy placówkami oświatowymi: Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu, Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Josede San Martin w Sierpcu, Zespołem Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sierpcu.

Mając na względzie potrzebę stworzenia uczniom optymalnych warunków do ich wszechstronnego rozwoju, wspólnego wykorzystania zasobów edukacyjnych szkół przez funkcjonowanie międzyszkolnych pracowni do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, wyposażonych ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanych projektów edukacyjnych: „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu”, „Szkoła kluczowych kompetencji” oraz „Mistrzowie kompetencji”, zostało zawarte porozumienie partnerskie, które wskazało najważniejsze formy współpracy na bazie realizowanych projektów. Są to:

  • organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie trzech zajęć lekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu w poszczególnych szkołach;

  • organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie trzech zajęć lekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu dla uczniów korzystających z pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej;

  • dzielenie się doświadczeniem kadry pedagogicznej oraz integrowanie społeczności międzyszkolnych.

Za realizację porozumienia odpowiedzialni są koordynatorzy projektów: Anna Chmielewicz, Beata Karpińska, Monika Kędzierska.

W ramach realizacji podpisanego porozumienia, 12.12.2017 w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego odbyły się zajęcia z chemii dla uczniów z Zespołu Szkół nr 1, które prowadziła Pani Magdalena Krasińska oraz dla uczniów z Zespołu Szkół nr 2 przygotowane przez Panią Jolantę Wiśniewską – 1.12.2017; 4.12.2017). 10.01.2018 młodzież z LO gościła w Zespole Szkół nr 1, uczestnicząc w zajęciach z fizyki prowadzonych przez Pana Andrzeja Tylusa, a 31.01.2018 z ZS nr 2 w zajęciach z matematyki przygotowanych przez Panie Magdalenę Barańską i Ilonę Ogrodowczyk. Zespół Szkół nr 2 udostępnił swoje pracownie nauczycielom i uczniom z LO (27.11.2017, 4.12.2017 – geografia prowadzona przez Pana Jarosława Czarnomskiego) i z ZS nr 1 28.11.2017 – geografia prowadzona przez Panią Annę Joniak). W Zespole Szkół nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego oraz w Zespole Szkół nr2 odbyły się także zajęcia z wykorzystaniem sprzętu dydaktycznego dla podopiecznych z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Sierpcu z udziałem Pani pedagog Anety Ciemieckiej oraz Pań psycholog Izabeli Paczkowskiej i pedagog Emilii Lewandowskiej.

Powyższe formy zajęć stanowiły dla uczniów nowe doświadczenie. Mogli nie tylko poznać nowe, inne metody pracy na lekcji, sprzęt dydaktyczny, jakim dysponują poszczególne szkoły, ale także w czasie przerw spotkać koleżanki i kolegów z partnerskich szkół.

Ewa Jancewicz

Anna Chmielewicz

image_pdfimage_print
Skip to content