Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Podsumowanie sierpeckiej debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa

Podsumowanie sierpeckiej debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa

W piątek 12 lutego 2016 roku w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się czwarta już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego.

W debacie udział wzięli przedstawiciele lokalnych samorządów oraz mieszkańcy powiatu sierpeckiego. Podczas debaty omówiono stopień realizacji wniosków wynikających z poprzedniej debaty, jak również zwrócono uwagę na obecne problemy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Debaty społeczne organizowane na Mazowszu mają na celu między innymi włączenie obywateli w wypracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców w środowisku lokalnym.

W ramach konsultacji społecznych na Mazowszu w dniu 12 lutego 2016 roku o godzinie 16.00 z mieszkańcami powiatu sierpeckiego spotkali się  Starosta Sierpecki Jan Laskowski,  Zastępca Burmistrza Miasta Sierpca Ewa Leszczyńska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu brygadier Marcin Strześniewski, Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu insp. Grzegorz Żelasko oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu mł.insp. Krzysztof Witkowski.

Podczas debaty I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sierpcu mł.insp. Krzysztof Witkowski omówił kolejno skalę przestępczości na terenie powiatu sierpeckiego w odniesieniu do ubiegłych lat i czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  sposób realizacji wniosków przedstawionych podczas debaty powiatowej zorganizowanej w 2015 roku, jak również działania mające na celu zapobieganie przemocy  w rodzinie, działania profilaktyczno-prewencyjne podejmowane na rzecz seniorów i młodzieży oraz istotę nowego projektu tworzenia Map zagrożeń zachęcając do składania propozycji do tego projektu i dalszej dyskusji.

Mieszkańcy powiatu sierpeckiego podczas blisko dwugodzinnej debaty wnioskowali m.in. o zmianę cyklu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Płocka-Narutowicza w związku z blokowaniem się skrzyżowania oraz zwiększenie liczby miejsc parkingowych w rejonie basenu przy ulicy Sucharskiego w Sierpcu. Uczestnicy debaty wskazywali również na potrzebę budowy obwodnicy Sierpca z uwagi na degradację budynków przez przejeżdżające samochody w rejonie ulicy Plac Kard. Wyszyńskiego. Podczas spotkania poruszono problem przekraczania prędkości na ulicy Piastowskiej w Sierpcu oraz zakłóceń porządku publicznego i ciszy nocnej na osiedlu Jana Pawła II w rejonie Parku Solidarności.

W trakcie spotkania uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa oraz oczekiwań wobec Policji. Zebrani na debacie mieszkańcy mieli również  okazję do bezpośredniego poznania swojego dzielnicowego, a zainteresowani otrzymali dodatkowo ulotki dotyczące bezpiecznych zachowań wraz z numerami telefonów do swoich dzielnicowych.

info: http://kwp.radom.pl/komenda-powiatowa-policji-w-sierpcu

image_pdfimage_print
Skip to content