Witamy na nowej stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Podsumowanie sierpeckiej debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa

Podsumowanie sierpeckiej debaty społecznej dotyczącej bezpieczeństwa

W czwartek 23 listopada 2017 roku w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbyła się piąta już debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców powiatu sierpeckiego.

W debacie udział wzięli przedstawiciele Policji, lokalnych samorządów oraz mieszkańcy powiatu sierpeckiego. Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego, jak również zwrócono uwagę na obecne problemy sygnalizowane przez mieszkańców.

Spotkanie poświęcone analizie bieżącego stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego oraz wymianie informacji o dostrzeganych przez mieszkańców powiatu problemach związanych z bezpieczeństwem, zostało zorganizowane przez kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali nie tylko przedstawiciele samorządu lokalnego w osobach Starosty Sierpeckiego, Burmistrza Miasta Sierpca, Wójtów gmin z terenu powiatu sierpeckiego, ale także przedstawiciele szkół, instytucji publicznych odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne, młodzież szkolna i oczywiście zainteresowani poprawą bezpieczeństwa mieszkańcy powiatu.

Po powitaniu uczestników debaty oraz przedstawieniu założeń debat społecznych i zaplanowanego harmonogramu spotkania, głos zabrał Starosta Sierpecki Pan Jan Laskowski informując zebranych o działaniach podejmowanych przez Starostowo Powiatowe w Sierpcu na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Po wystąpieniu przedstawiciela samorządu lokalnego Komendant Powiatowy Policji w Sierpcu mł. insp. Mariusz Kryszkowski omówił osiągnięte efekty  i aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu sierpeckiego w odniesieniu do ubiegłych lat, wybrane działania profilaktyczne realizowane przez sierpeckich funkcjonariuszy w 2017 roku, rolę dzielnicowego i aplikacji „Moja Komenda”,  jak również zaprezentował sposób realizacji wniosku zgłoszonego podczas debaty ewaluacyjnej w 2016 roku.

W kolejnym etapie debaty oficer prasowy st.asp. Krzysztof Kosiorek na przykładzie zgłoszenia z sali o miejscu zagrożonym niewłaściwym parkowaniem w sposób praktyczny pokazał działanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uzupełnieniem prezentacji było wystąpienie młodszego brygadiera  Waldemara Goczyńskiego z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu ukazujące zagrożenia związane z zatruciami czadem oraz sposoby uniknięcia niebezpieczeństwa zatrucia czadem poprzez instalację czujników czadu i dymu.

Po zakończonych prezentacjach przyszedł czas na dyskusję podczas której uczestnicy zgłaszali swoje spostrzeżenia  związane z darmowymi pokazami artykułów gospodarstwa domowego, wykorzystaniem  numeru alarmowego 112, jak również pytali o sposób postępowania w przypadku podejrzenia zaistnienia wykroczenia związanego z naruszeniem przepisów tonażowych przez kierowców ciężarówek, przepisów dotyczących parkowania na miejscu dla inwalidów oraz zanieczyszczania drogi przez jej użytkowników.

W trakcie spotkania uczestnicy debaty wypełnili anonimowe ankiety dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa oraz oczekiwań wobec Policji. Zebrani na debacie mieszkańcy mieli również  okazję do bezpośredniego poznania swojego dzielnicowego.

Zasygnalizowane przez mieszkańców spostrzeżenia niewątpliwie pomogą sierpeckim funkcjonariuszom oraz instytucjom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ukierunkować swoje działania celem poprawy szeroko pojętego bezpieczeństwa.

info: KPP Sierpc

 

image_pdfimage_print
Skip to content